Průzkumné práce za účelem zjištění existence ekologické zátěže

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská
Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská
Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská
Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská
Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská

Průzkumné práce:

Z hlediska ekologické zátěže provádíme komplexní služby související s určením charakteru, míry a rozsahu znečištění:

 • horninového prostředí,
 • podzemní vody a
 • stavebních konstrukcí v zájmovém území.

Provedeme:

 • rekognoskaci lokality,
 • rešerši archivních dat,
 • terénní zkoušky,
 • geodetická měření,
 • vrtné práce,
 • odběry vzorků a jejich analýzy.

Výstup:

 • posudky,
 • zprávy nebo
 • ekologické audity např. pro podklad k ocenění pozemku, řešení sporů nebo pro jednání s orgány státní správy
   
Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská   Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská
Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská   Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská
Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská   Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská
Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská   Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská
Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská   Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská
  Předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská
     

Fotografie - předsanační průzkum Jihomoravská plynárenská Jihlava

 

 

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

 

 

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Analýza rizika | Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Revitalizace vodotečí a rybníků, zadržování vody v krajině | Vodohospodářské studie | Projekční činnost v oblasti komplexních pozemkových úprav

Přímé kontakty

  Firemní kontakt:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  E-mail:  ekomonitor(at)ekomonitor.cz