Odlučovač lehkých kapalin

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Použití | Typy | Účinnost | Základní provedení I Fotogalerie

 

SPRÁVNÉ POUŽITÍ

Odlučovače lehkých kapalin jsou určeny pro zachycení a odloučení lehkých kapalin, zejména ropných látek z odpadních vod a znečištěných podzemních vod. Odlučovače slouží k čištění odpadních vod z průmyslových provozů, mechanizačních středisek, odstavných a parkovacích ploch, mycích ramp, stavebních dvorů apod. Najdou uplatnění všude tam, kde dochází k úkapům lehkých kapalin nebo kde by mohlo dojít k většímu úniku lehkých kapalin do povrchových vod.

Odlučovač lehkých kapalin

Odlučovače jsou vyráběny a dodávány v souladu s platnými normami a nařízeními:

  • ČSN EN 858-1,2  Odlučovače lehkých kapalin, část 1 a 2
  • ČSN EN 6551      Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek
  • Nařízením vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod.

 

 

TYPY ODLUČOVAČŮ ROPNÝCH LÁTEK

Lapol - Odlučovač lehkých kapalin do 5 mg/l NEL

Typ Odvodňovaná plocha 

Délka

průměr

Šířka

Výška

   (m2) (mm)
OLK-GK-NS02 200 - 250 1 535 1 330 1 000
OLK-GK-NS02/08 200-250 1 750 1 330 1 000
OLK-GK-NS04 300-500 1 920  1 380 1 150
OLK-GK-NS04/16 300-500 2 150 1 380 1 150
OLK-GK-NS06 450-700 2 100 1 430 1 300
OLK-GK-NS04/24 450-700 2 400 1 430 1 300
OLK-GK-NS10 700-950 2 575 1 480 1 450
OLK-GK-NS10/40 700-950 2 900 1 480 1 450
OLK-GK-NS12 950-1050 2 900 1 640 2 015
OLK-GK-NS12/60 950-1050 3 400 1 640 2 015
OLK-GK-NS15 1050-1200 3 300 1 780 2 170
OLK-GK-NS15/75 1050-1200 3 800 1 780 2 170
OLK-GK-NS20 1200-1500 2 510 - 2 060
OLK-GK-NS20/100 1200-1500 2 510 - 2 060

 

Lapol - odlučovač lehkých kapalin do 0,5 mg/l NEL

Typ Odvodňovaná plocha 

Délka

průměr

Šířka

Výška

   (m2) (mm)
OLK-GKS-NS02 200 - 250 2 150 1 330 1 000
OLK-GKS-NS02/08 200-250 2 150 1 330 1 000
OLK-GKS-NS04 300-500 2 545  1 380 1 150
OLK-GKS-NS04/16 300-500 2 545 1 380 1 150
OLK-GKS-NS06 450-700 3 200 1 430 1 300
OLK-GKS-NS04/24 450-700 3 200 1 430 1 300
OLK-GKS-NS10 700-950 4 200 1 480 1 450
OLK-GKS-NS10/40 700-950 4 200 1 480 1 450
OLK-GKS-NS12 950-1050 4 600 1 640 2 015
OLK-GKS-NS12/60 950-1050 4 600 1 640 2 015
OLK-GKS-NS15 1050-1200 5 100 1 780 2 170
OLK-GKS-NS15/75 1050-1200 5 100 1 780 2 170
OLK-GKS-NS20 1200-1500 2x průměr 2 510 - 2 060
OLK-GKS-NS20/100 1200-1500 2x průměr 2 510 - 2 060

 Vysvětlivky:

  1. NS = jmenovitá hodnota v l/sec (viz ČSN 858 -1,2)
  2. Hodnoty ve sloupci "Odvodňovaná plocha" mají jen informativní charakter
  3. Pro výpočet velikosti odvodňované plochy bylo přihlédnuto k normě ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky
  4. Na jedno parkovací místo pro osobní automobily je uvažována plocha cca 2,5 x 5,5 m, tj. plocha f1 = 14 m2
  5. parkovací plocha celkem: F1 = p x f1; p...počet parkujících osobních aut

plocha na uličky: F2 = 0,75 x F1+ F2

V terminologii odlučovačů a v katalogových listech se používají tyto zkratky:

L ... Lapák písku a kalu, K ... Koalescenční filtr, S ... sorpční fitr, F ... Samostatný sorpční fitr, P ... Předřazený lapák písku a kalu, NS ... Jmenovitý průtok odlučovačem v l/sec, obtok ... vnitřní řešení odlučovače pro převod vody z přívalových srážek, PV ... odlučovač, který může mít základ pod úrovní podzemní vody

Vyráběné typy odlučovačů, jejich značení a účinnost jsou uvedeny na následujícím obrázku:

Běžný provoz (parkoviště osobních aut, garáže, ..)

Běžný provoz

  

 

 

do 5,0 mg/NEL/l

 

 

do 0,5 mg NEL/l

 

 

 

 

Typ odlučovače je určen velkými písmeny, viz obrázek. Jmenovitý průtok je v označení uveden za pomlčkou. Jmenovité průtoky běžně vyráběných odlučovačů (NS...jmenovitý průtok v l/sec). V  případě požadavku dodáváme i odlučovače větších výkonů.

Příklad označení : OLK - GKS -NS02 (odlučovač lehkých kapalin - gravitační jímka, koalescenční filtr, sorpce - jmenovitý průtok v litrech za sekundu)


PROVEDENÍ

Základní provedení odlučovačů je z polypropylenových desek (PP) tloušťky 15 mm s vyztužovacími žebry. Tyto odlučovače musí být osazeny tak, aby byly nad hladinou podzemní vody. Všechny typy odlučovačů od jmenovitého průtoku  NS 2 l/s do 20 l/s je možno dodat i v provedení vhodném pro osazení pod úroveň hladiny podzemní vody. Tyto odlučovače jsou vyrobeny buď z polypropylenových stěnových prvků (PP) tloušťky 80 mm nebo jsou u průtoků 2 až 4 l/s vyztuženy zpevňujícími žebry. V objednávce je nutno na výskyt podzemní vody upozornit poznámkou "podzemní voda" nebo zkratnou PV.

Na přání zákazníka můžeme dodat i jiný typ odlučovače upravený podle požadavku zákazníka. Odlučovač může být například vybaven plovákovým uzávěrem.

Standardní odlučovače jsou dodávány tak, že nátok i odtok jsou umístěny ve středu kratší strany odlučovačů.

 

FOTOGALERIE

 

 

Podrobnější informace:

Lapoly

Odlučovač ropných látek

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Analýza rizika |

 

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

Přiložené soubory

Přímé kontakty

Jiří Krňák
vedoucí úseku

725 073 545
jiri.krnak(at)ekomonitor.cz

Bc. Lenka Zavřelová

 

601 567 726
lenka.zavrelova(at)ekomonitor.cz