Horizontální provzdušňovač

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Použití I Technologie provzdušňování I Konstrukční provedení I Materiál I Typy I Zkouška účinnosti I Objednání I Fotogalerie

Horizontální provzdušňovače vody (HPV)

POUŽITÍ

Horizontální provzdušňovače vody (dále HPV) jsou zařízení pracující na principu kontinuální nízkotlaké aerace úzké vrstvy vody.
Zařízení je vhodné pro efektivní před úpravu vody, jako odkyselování, provzdušnění vody, a k odstraňování těkavých kapalin a rozpuštěných plynů (např. radonu, CO2, sirovodíku, chlorovaných aromatických uhlovodíků, lehkých frakcí ropných látek, atd.)
V jednoduchých případech mohou HPV pracovat samostatně, nebo jsou součástí složitějších technologických celků pro úpravu (čištění) vody.
Vyjímatelné perforované mezidno (rošty) je vyrobeno nejčastěji z děrovaných plechů z nerezavějící „potravinářské“ oceli.
  Horizontální provzdušňovač

Zařízení HPV se skládá z tělesa provzdušňovače a Vysokotlakého ventilátoru.
Podle potřeby může být vybaveno ještě:

a) akumulační nádrží na výstupní vodu

b) vzduchovým sorpčním filtrem pro zachycení těkavých látek a plynu ze stripovacího vzduchu

c) zařízením k vícenásobné recirkulaci upravované vody

TECHNOLOGIE PROVZDUŠŇOVÁNÍ

HPV lze dle účelu použití rozdělit zhruba na dvě základní skupiny, které se liší hlavně velikostí poměru
voda : vzduch na :

a) HPV pro sanační účely

b) HPV pro úpravu vody

KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ HPV

Je ovlivněno především velikostí HPV (tj. průtokem v l/sec.) a dále pak i použitím a umístěním HPV:

  • v terénu (při asanacích)
  • v úpravách vody (tedy uvnitř budov) s event. možností využití závěsných zvedacích prostředků (kladkostrojů atd.)

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

  • HPV + distributor vody: polypropylen
  • děrované rošty: nerezový plech
  • pryžové těsnění: pyže EPDM

Všechny tři skupiny použitých materiálů mají atesty zdravotní nezávadnosti pro styk s pitnou vodou (viz příloha).
Na přání lze dodat HPV v materiálovém provedení ocel uhlíková (lze žárově zinkovaná), ocel pozinkovaná, ocel nerezová

TYPY

Typ HPV Průtok vody l/s Základní rozměry
Délka L Šířka B Výška H
HPV1 1 1300 550 800
HPV2 2 1500 730 800
HPV3 3 1900 880 800
HPV4 4 2250 930 800
HPV5 5 2400 930 800
HPV6 6 2600 930 800
HPV7 7 2700 930 900
HPV8 8 2850 930 900
HPV9 9 3000 1030 1000
HPV10 10 3200 1030 1000
HPV11 11 3400 1030 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ HPV Průtok vody l/s Základní rozměry
 Délka L  Šířka B    Výška H 
HPV12 12 3400 1130 1000
HPV13 13 3500 1130 1000
HPV14 14 3650 1130 1200
HPV15 15 3350 1230 1200
HPV17 17 3500 1230 1300
HPV20 20 3500 1530 1500
HPV25 25 4000 1530 1700
HPV30 30 3500 2030 2000
HPV35 35 3750 2030 2200
HPV40 40 4000 2030 2500

Parametry ventilátoru jsou projektovány na základě zadaného průtoku vody, typu separované škodliviny a požadovaného stupně účinnosti.

 

 

Horizontální provzdušňovač

Horizontální provzdušňovač

Dle konkrétního zadání zakázky jsou pak stanoveny:

  • podrobnější rozměry HPV
  • typ ventilátoru, poměr voda : vzduch, typ a otáčky oběžného kola, otáčky a příkon elmotoru
  • event. doplňující příslušenství (AKU nádrž, sorpční filtr, atd.) 

 

ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Při objednávání je nutné uvést typ látky, která má být odstraněna, požadovaná účinnost separace, max. průtok vody, provedení ventilátoru pravé nebo levé.

ZKOUŠKA ÚČINNOSTI

Na odlučovače konfigurační řady LKS je akreditovanou osobou provedena zkouška účinnosti odlučovače, č. protokolu 3/241/2/2008. Akreditovanou osobou je Výzkumný ústav vodohospodářský  T.G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Podbabská 30, Praha 6.

 

FOTOGALERIE

Horizontální provzdušňovač

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Analýza rizika |

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

Přiložené soubory

Přímé kontakty

Jiří Krňák
vedoucí úseku

725 073 545
jiri.krnak(at)ekomonitor.cz

Bc. Lenka Zavřelová

 

601 567 726
lenka.zavrelova(at)ekomonitor.cz