Odběry vzorků a zajištění analýz (voda, zemina, stavební materiály)

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Odběry vzorků a zajištění analýz (voda, zemina, stavební materiály)Provádíme odběry vzorků veškerých materiálů:

 • vod pitných
 • vod ke koupání
 • vod podzemních i povrchových
 • vod odpadních, průmyslových i splaškových
 • dnových sedimentů
 • zemin
 • půdního vzduchu
 • odpadů a kalů
 • stavebních materiálů

 

Odběry vzorků a zajištění rozborů Odběry vzorků a zajištění rozborů
Odběry vzorků a zajištění rozborů Odběry vzorků a zajištění rozborů
Odběry vzorků a zajištění rozborů Odběry vzorků a zajištění rozborů
Odběry vzorků a zajištění rozborů Odběry vzorků a zajištění rozborů
Odběry vzorků a zajištění rozborů Odběry vzorků a zajištění rozborů
Odběry vzorků a zajištění rozborů Odběry vzorků a zajištění rozborů
Odběry vzorků a zajištění rozborů Odběry vzorků a zajištění rozborů
Odběry vzorků a zajištění rozborů Odběry vzorků a zajištění rozborů

Odběry vzorků

Správné provedení odběru vzorku je mimořádně důležité a nezbytné, přejete-li si získat spolehlivou výpověď o kvalitě, vlastnostech nebo složení určitého materiálu.

Způsob odběru vzorků ve významné míře ovlivňuje i kvalitu analýz. Vhodný odběr vzorků je nutný vzhledem k tomu, že poskytuje reprezentativní vzorky laboratoři, zodpovídající za zkoušení.

Vzorkovací technika

Naše společnost je k odběrům vzorků vybavena špičkovou vzorkovací a měřící technikou, která je dostupná v České republice. Dlouhodobě používáme techniku značek Eijkelkamp, Grundfos, AMS, SKC, Gastec, Hach, QH Servis a jiné zařízení od zahraničních či tuzemských výrobců.

Vzorkování

Vzorkování v naší společnosti provádějí kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou zařazeni v systému stálého vzdělávání vzorkařů, pravidelně se s úspěchem účastní kontrolního vzorkování, které je pořádáno oprávněnými organizacemi (Státní zdravotní ústav Praha, CSlab Praha, FLOW – GROUP Brno a další).


Dále pro Vás zajistíme autorizované měření:

 • emisí stacionárních zdrojů
 • měření radonového indexu pozemku

www.emise-bioanalytika.cz


Zajištění laboratorních analýz:

Laboratorní analýzy odebraných vzorků jednotlivých složek životního prostředí jsou prováděny ve zkušební laboratoři Bioanalytika CZ Chrudim, která je akreditovaná národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci v Praze.


SLUŽBY laboratoře Bioanalytika CZ, s.r.o.

www.bioanalytika.czwww.emise-bioanalytika.cz, www.rozbory.com

 

 

 

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Analýza rizika | Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Revitalizace vodotečí a rybníků, zadržování vody v krajině | Vodohospodářské studie | Projekční činnost v oblasti komplexních pozemkových úprav

Připojené fotogalerie

Odběry vzorků vody, zeminy, radiochemie, zajištění analýz

Přímé kontakty

  Firemní kontakt:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  E-mail:  ekomonitor(at)ekomonitor.cz