Domácí úpravny vody

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Použití I Základní součásti úpravny vody |Podmínky dodávky a montáže úpravny vody |Provoz, obsluha, údržba | Pracovní prostředí | Materiál úpravny vody | Popis instalace I Fotogalerie

Na základě Vašich potřeb Vám na základě Vaší specifikace vyhotovíme návrh a cenovou nabídku na domácí úpravnu vody.

POUŽITÍ

Domácí úpravny vody TWRN jsou zařízení pro odstraňování radioaktivního plynu radonu z podzemní vody určené pro zásobování jednotlivých domácností. Zařízení je konstruováno pro úpravu čisté pitné vody nebo užitkové vody bez obsahu mechanických příměsí do teploty 20 °C a koncentrace vodíkových iontů od pH 6,5 do 8,0. Přes provzdušňovací věž je dosaženo odstranění i velmi vysokých koncentrací radonu v surové podzemní vodě.

 ZÁKLADNÍ SOUČÁSTI

  • provzdušňovací věž SK-20 (TWRN-1,2) nebo SK-40 (TWRN-3)
  • ventilátor MEZAXIAL (TWRN-1), APP-315 TWRN-2), APP-415 (TWRN-3)
  • akumulační nádoba
  • plovákový systém regulace chodu technologie
  • elektrorozvaděč včetně příslušné elektroinstalace a regulace
  • filtr vzduchu pro záchyt mechanických nečistot
  • filtr odpadního vzduchu
  • vzduchotechnické potrubí
  • vodoinstalační materiál
  • horizontální nebo ponorné čerpadlo

V případě, že objemová aktivita radonu v podzemní vodě je vyšší než 1500 Bq/l, rozšiřuje se dodávka o oběhové čerpadlo MAIOR a tlakovou nádobu o objemu 60l.

PODMÍNKY DODÁVKY A MONTÁŽE

Úpravny vody TWRN se dodávají v podobě jednotlivých nespojených součástí. Dodávka zahrnuje spojovací materiál, těsnění, související vodoinstalační materiál, propojovací signální a výkonné kabely, náhradní náplň mechanického i sorpčního filtru (1x).

PROVOZ, OBSLUHA A ÚDRŽBA

Provoz zařízení je prakticky bezobslužný. Pouze náplně vzduchových filtrů vyžadují občasnou výměnu, jejíž četnost stanoví výrobce na základě analýz vody. Údržba se provádí dle instrukcí uvedených v návodu na obsluhu zařízení, který je součástí dodávky.

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Domácí úpravny vody TWRN mohou být umístěny v prostředí základním a vlhkém podle ČSN 33 0300. Prostředí musí být nemrznoucí a nevýbušné. Elektroinstalace je v provedení IP 54 - ochrana proti prachu a stříkající vodě.

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

provzdušňovací věž - provedení PP materiál pláště polypropylen s potravinářským atestem
provzdušňovací věž - provedení NO materiál pláště nerezová ocel s potravinářským atestem
čerpadla ocel + pryžové vyložení
akumulační nádoby polypropylen

Pozn.: Výrobce si vyhražuje právo na případnou obměnu typu jednotlivých komponent úpravny bez vlivu na užitné vlastnosti zařízení.

POPIS INSTALACE

Domácí úpravny vody TWRN se montují jako zařízení doplňující stávající systém jímání podzemní vody a rozvodů vody do domu.

Pro instalaci domácí úpravny vody TWRN zpravidla slouží prostory, kde je umístěna stávající domovní vodárna.

Schéma zapojení domácí úpravny vody TWRN je patrné z obrázku:

Podzemní voda ze zdroje (1) (studna, vrt) je přivedena čerpadlem ve zdroji (2) do provzdušňovací věže (3), kde dojde k odstranění radonu metodou intenzivní řízené chemické reakce.

Vzduch pro aeraci je nasáván z venkovních prostor ventilátorem (4) přes filtr zabraňující vniknutí mechanických částic (5) do provzdušňovací věže.

Odpadní vzduch je filtrován přes filtr (6) s náplní, která snižuje obsah dceřiných produktů radioaktivního rozpadu radonu 222 ve vypouštěném vzduchu mimo prostory obytného domu.

Upravená voda se akumuluje v nádrži (7) pod provzdušňovací věží, odkud je nasávána čerpadlem (8) domovní vodárny a dále rozváděna po domě (9).

Chod úpravny vody je řízen intervalově v závislosti na tlaku vody ve vodovodní síti.

V případě velmi vysokých koncentrací radonu v podzení vodě se dodává modifikovaná verze úpravny TWRN, která je doplněna o zařízení pro cirkulaci vody. Přes provzdušňovací věž je dosaženo odstranění i velmi vysokých koncentrací radonu v surové podzemní vodě.

       

FOTOGALERIE

Domácí úpravna vody - realizace Domácí úpravna vody - realizaceDomácí úpravna vody - realizaceDomácí úpravna vody - realizace Domácí úpravna vody - realizace  Domácí úpravna vody - realizace                                    Domácí úpravna vody - realizace Domácí úpravna vody - realizaceDomácí úpravna vody - realizaceDomácí úpravna vody - realizaceDomácí úpravna vody - realizace

 

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací |Analýza rizika |

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

Přiložené soubory

Přímé kontakty

Jiří Krňák
vedoucí úseku

725 073 545
jiri.krnak(at)ekomonitor.cz

Bc. Lenka Zavřelová

 

601 567 726
lenka.zavrelova(at)ekomonitor.cz