Biologický dočišťovací filtr

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Použití | Technický popis |Stavební připravenost | Provoz a údržba | Charakter a činnost | Technické parametry | Osazení | Certifikát I Fotogalerie

 

POUŽITÍ

Biologický dočišťovací filtr BDF je určen k dočišťování odpadní vody jako tzv. druhý stupeň za domovní čistírnu nebo septik. Tento filtr nahrazuje zemní pískový filtr případně filtr kořenový.

Biologický dočišťovací filtr koupíte jen u nás.

  • náhrada za pískový filtr
  • minimální nároky na prostor
  • snadná a rychlá instalace
  • jednoduchá konstrukce
  • jednoduchá obsluha a údržba
  • možnost trvalého či přerušovaného provozu

O dalších výhodách biologického dočišťujícího filtru se dočtete zde.

TECHNICKÝ POPIS

Biologický dočišťovací filtr BDF je sestaven z plastových prvků: přítokového a odtokového potrubí, kruhové nádrže a speciální filtrační náplně. Součástí filtru je plastové nepochůzné víko eventuelně nástavec.

Přítokovým potrubím natéká přečištěná odpadní voda do spodního prostoru biologického dočišťovacího filtru, stoupá přes jednotlivé vrstvy filtračních náplní a odtéká z filtru odtokovým potrubím.

Filtrační náplně jsou za provozu postupně obalovány vrstvou biomasy s množstvím bakterií, které přispívají k procesu dočišťování vody.

Biologický dočišťovací filtr

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST A PODMÍNKY PRO ULOŽENÍ

Pro správnou funkci BDF je třeba zajistit uložení BDF za ČOV nebo septik tak, aby bylo zajištěno trvalé zaplavení všech filtračních vrstev BDF. Výška odtokového potrubí z BDF musí být v nižší úrovni než výška odtokového potrubí z ČOV (septiku) za který je BDF instalován.

 

PROVOZ A ÚDRŽBA

Jednou za 3 – 6 měsíců provést oplach filtračních náplní a odkalení kalového prostoru filtru.

 

TECHNICKÉ PARAMETRY

   Označení      Průměr     Výška     Výška nástavce      Výška přítoku      Potrubí přítoku      Výška odtoku       Potrubí odtoku  
    H H7 H1 DN1 H2 DN2
  mm mm mm mm mm mm mm
BDF 4 EO 600 1300 dle potřeby 80 100 1005 100
BDF 8 EO 880 1300 dle potřeby 110 125 1060 125
BDF 12 EO 1000 1370 dle potřeby 130 125 1100 125
BDF 20 EO 1000 1950 dle potřeby 130 150 1620 150

 

 

Biologický dočišťovací filtr

OSAZENÍ BDF

 

Pro správnou funkci BDF je třeba zajistit uložení BDF za ČOV nebo septik tak, aby bylo zajištěno trvalé zaplavení všech filtračních vrstev BDF. Výška odtokového potrubí z BDF musí být v nižší úrovni než výška odtokového potrubí z ČOV (septiku), za který je BDF instalován.

 

 

 

 

CERTIFIKÁT

Certifikát BDF

 

 

 

 

FOTOGALERIE

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Analýza rizika |

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

Přiložené soubory

Přímé kontakty

Jiří Krňák
vedoucí úseku

725 073 545
jiri.krnak(at)ekomonitor.cz

Bc. Lenka Zavřelová

 

601 567 726
lenka.zavrelova(at)ekomonitor.cz