Tříkomorové plastové septiky

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Použití|Výhody|Popis|Plastový septik kruhový|Plastový septik hranatý|Osazení kruhového septiku|Osazení hranatého septiku I Výkres kruhového septikuI Montážní pokyny I Certifikát

SPRÁVNÉ POUŽITÍ SEPTIKU

Tříkomorové septiky slouží k  odstranění biologického a mechanického znečištění odpadních splaškových vod z rodinných domků, rekreačních objektů, menších provozoven, penzionů, horských chat, apod.

Použití septiků je vhodné zejména tam, kde produkce odpadních vod je nepravidelná a kolísavá.

Orientační hodnoty účinnosti koncentrace znečištění splaškových vod podle druhu objektů jsou uvedeny v normě ČSN 75 64 02. Možnost použití je vždy podmíněna předchozím souhlasem referátu ŽP MěÚ v daném regionu v rámci vodoprávního řízení.

Účinnost vícekomorových septiků je cca 30% na BSK5 a 50% na suspendované látky, proto jsou nejčastěji dodávány s druhým stupněm dočištění tj. biologickým dočišťovacím filtrem nebo zemním pískovým filtrem.

Prodej plastového septiku - na přání zákazníka zajistíme dovoz a montáž septiku, upravíme septik dle místních podmínek a požadavků a provedeme změnu průměrů a umístění nátokového a odtokového potrubí.

Pro naše zákazníky zajišťujeme vyhotovení projektové dokumentace k povolení na vodoprávním úřadu.

VÝHODY SEPTIKU

 

  • vysoká životnost
  • bezobslužný provoz
  • žádná elektroinstalace
  • nízké pořizovací náklady
  • zaručená vodotěsnost
  • jednoduchá montáž

 

POPIS TŘÍKOMOROVÉHO SEPTIKU

Výroba celoplastových septiků se provádí svařováním desek nebo stěnových prvků z polypropylenu.

Septik plastový kruhový

Septiky jsou tvořeny kruhovou nebo hranatou nádrží uvnitř rozdělenou přepážkami na tři komory uvnitř propojené otvory.

Před odtokovým potrubím je umístěna norná stěna zachycující plovoucí nečistoty. Technický komínek (standardně průměr 600 mm , výška 300 mm) umožňuje kontrolu hladin v jednotlivých komorách a odstranění plovoucích nečistot. Slouží rovněž k přístupu pro odčerpání přebytku sedimentovaného kalu.

Septiky jsou vyráběny z polypropylenových desek nebo stěnových prvků.

Konstrukce a velikost septiků je navržena s přihlédnutím k normám ČSN 75 6402 a ČSN EN 12566-1.

Připojovací potrubí má v základním provedení průměr DN 125, resp. DN 150, podle velikosti septiku.

PLASTOVÝ SEPTIK KRUHOVÝ

 

Označení Počet obyvatel EO Denní průtok (m3) Průměr (mm) Výška V1 (mm) Výška V2 (mm) Výška V3 (mm) Výška V4 (mm) Užitný objem (m3)

Celková váha (Kg)

septik PSK- 2 0 - 3 0,3 1800 1 300 1 350 1 600 300 3,3 126
septik PSK- 4 4 - 7 0,6 2 100 1 300 1 350 1 600 300 4,50 145
septik PSK- 8 8 - 9 1,2 2 100 1 830 1 880 2 130 300 6,30 180
septik PSK- 10 10 - 11 1,5 2 200 2 100 2 150 2 400 300 8,0 198
septik PSK- 12 12 - 15 1,8 2 400 2 100 2 150 2 400 300 9,50 250
septik PSK- 16 16 - 18 2,4 2 650 2 600 2 650 2 900 300 14,30 446

 

 

 

 

 

 

 

 

OSAZENÍ KRUHOVÉHO SEPTIKU

 

VÝKRES KRUHOVÉHO SEPTIKU

 

 

TYPY HRANATÝCH SEPTIKŮ

 

Označení septiku Počet obyvatel EO Denní průtok (m3) Délka A (mm) Šířka B (mm) Výška V1 (mm) Výška V2 (mm) Výška V3 (mm) Výška V4 (mm) Užitný objem (m3)
PSH - 4 0 - 5 0,6 2160 1500 1500 1550 1800 300 4,5
PSH - 6 6 - 7 0,9 2660 1500  1500 1550 1800  300 5,6
PSH - 8 8 - 9 1,2 3160 1500 1500 1550 1800 300 6,7
PSH - 10 10 - 11 1,5 3660 1500  1500  1550 1800  300 7,8
PSH - 12  12 - 15 1,8 3660 2000 1500 1550 1800 300 10,5
PSH - 16 16 - 21 2,4 4160 2500 1500 1550 1800 300 15,0
PSH - 22 22 - 25 3,3 4660 2500  1700  1750 2080  300 19,2

 

 

 

 

 

 

OSAZENÍ HRANATÉHO SEPTIKU DO TERÉNU

 

 

VÝKRES HRANATÉHO SEPTIKU

 

Nabízíme výrobu a prodej plastových septiků.

MONTÁŽNÍ POKYNY

Pokyny k instalaci

CERTIFIKÁT SEPTIKY

Septiky

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikacíAnalýza rizika |

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

Přiložené soubory

Přímé kontakty

Jiří Krňák
vedoucí úseku

725 073 545
jiri.krnak(at)ekomonitor.cz

Bc. Lenka Zavřelová

 

601 567 726
lenka.zavrelova(at)ekomonitor.cz