Vodoměrné šachty

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Použití | Základní provedení | Typy - kruhové šachty | Typy - hranaté šachty I Fotogalerie | Osazení

Vodoměrná šachta kruhová

POUŽITÍ

Domovní vodoměrné a armaturní šachty jsou určeny k připojení vodovodního řadu a nemovitosti investora tam, kde nelze umístit vodoměr přímo do objektu budovy nebo je-li místo pro napojení vodovodní přípojky od budovy příliš vzdáleno.
Vodoměrné a armaturní šachty jsou navrženy ve shodě s normou ČSN 755411 o vodovodních přípojkách a slouží k instalaci hlavního přípojkového uzávěru a vodoměru včetně dalšího manipulačního uzávěru. Šachty se umísťují obvykle na soukromém pozemku těsně u hranice s pozemkem veřejným.

Plastové vodoměrné šachty umožňují snadný přístup k vodoměrům a připojovacím armaturám.

Výhody vodoměrných šachet 

 • vysoká životnost
 • zaručená vodotěsnost
 • snadná manipulace při transportu a instalaci
 • snadné osazení do výkopu
 • minimální pořízovací náklady

   

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ OBSAHUJE:

 • plastovou šachtu
 • plastový poklop
 • průchodky pro připojení potrubí a vodoměru PPRød=32 až 63 ( resp. dle přání zákazníka)
 • protokol o vodotěsnosti podle ČSN 75 09 05
 • návod k montáži a osazení do terénu
 • prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 s

VODOMĚRNÁ ŠACHTA KRUHOVÁ

Typ

Průměr D (mm)

Výška H1

(mm)

Výška H2 (mm)

Hmotnost (kg)

VŠK 1-1

1000

1000

200

48

VŠK 1-1,3

1000

1300

200

53

VŠK 1-1,5

1000

1500

200

58

 

pozn.: Případné dotazy, ceník a jiné Vám rádi sdělí naši pracovníci telefonicky nebo e-mailem.

 

VODOMĚRNÁ ŠACHTA HRANATÁ

 

Typ Délka L (mm) Šířka B (mm) Výška H1 (mm) Výška H2 (mm) e (mm) Hmotn
 

ost (kg)

VŠH-1 1200 900 1500 400 200 90

OSAZENÍ VODOMĚRNÝCH ŠACHET

Osazení k obetonování nebo k obezdění

V případě, že dno šachty je pod hladinou podzemní vody nebo je výkop pro šachtu proveden v nízko propustné zemině, například jíly, spraše a hlíny s vysokou plasticitou nebo v nedostatečně slehlé navážce, musí být nádrž obetonována. Způsob a provedení obetonování musí být řešeno projektantem v realizační dokumentaci stavby. Případné umístění šachty do pojezdné komunikace musí být řešeno v realizační dokumentaci stavby.

Osazení k obsypání

Používá se v případech, kdy strop šachty bude nepojízdný, šachta bude vzdálena nejméně 5 m od základů budov, 2 m od pojezdu osobního auta a 5 m od pojezdu nákladních vozidel a mechanizací.
Při uložení šachty s obsypáním je strop šachty dimenzován na tl. zásypu 250 až 300 mm při specifické hmotnosti zásypu ρ = 1,8 t/m3 a na zatížení od břemene 2,5 kN/m2.

 

Vodoměrná šachta - nákres

FOTOGALERIE


Vodoměrná šachta kruhová

Vodoměrná šachta kruhová - vnitřní pohled

Vodoměrná šachta hranatá

 

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Analýza rizika |

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

Přiložené soubory

Přímé kontakty

Jiří Krňák
vedoucí úseku

725 073 545
jiri.krnak(at)ekomonitor.cz

Bc. Lenka Zavřelová

 

601 567 726
lenka.zavrelova(at)ekomonitor.cz