Vzduchové filtry

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

 

Použití | Druhy plynných kontaminantů I Vzduchové filtry sudové | Vzduchové filtry plastové skříňové I Vzduchové filtry plastové skříňové - zásuvkové s náplní aktivního uhlí |

 

POUŽITÍ

Vzduchové filtry jsou určeny k záchytu jednak, tuhých znečišťujících látek ze vzduchu a dále k čištění vzduchu od plynných znečišťujících látek (kontaminantů), jejichž vypouštění do ovzduší je nežádoucí z hlediska hygienického a ekologického.

Příklady použití vzduchových filtrů:

 • Čištění půdního vzduchu od kontaminantů, při asanacích určitých lokalit metodou ventingu nebo airspargingu apod.
 • Čištění vzduchu v provozech, ve kterých se pracuje s kontaminanty, nebo kontaminanty a pachové látky zde vznikají apod.
 • Čištění vzduchu vystupujícího z technologií na čištění a úpravu vody, tj. ze stripovacích kolon, horizontálních provzdušňovačů apod.
 • Čištění vzduchu vystupujícího ze vzduchotechniky ČOV a kafilérií.

NEJČASTĚJŠÍ DRUHY PLYNNÝCH KONTAMINANTŮ

 • chlorované uhlovodíky (trichlorethylen, perchlorethylen, tetrachlor),
 • těkavé látky a páry organických rozpouštědel barev, laků apod.
 • další pachové a zdravotně závadné látky, výpary a plyny vznikající v mnoha průmyslových odvětvích a jejich výrobních procesech.


VZDUCHOVÉ FILTRY SUDOVÉ

 • s náplní aktivního uhlí, typ: FVAC-200
 • se speciální filtrační vložkou z textilie CARBOTEX – typ: FVCX-200
Sudový vzduchový filtr Sudový vzduchový filtr Sudový vzduchový filtr Sudový vzduchový filtr

 

Standardním příslušenstvím sudových filtrů jsou následující komponenty:

 • vzduchotechnické potrubí
 • spojovací materiál a těsnění pro spojení vzduchotechnického potrubí
 • vestavba VS-1
 • spojovací materiál a těsnění pro připojení přírubových spojů
 • hasičské hadice s bajonetovými rychlospojkami

VZDUCHOVÉ FILTRY PLASTOVÉ SKŘÍŇOVÉ

 • s náplní speciálních filtračních vložek
 • zásuvkové s náplní aktivního uhlí

Firma VZE vyrobí a dodává 2 typy dle velikosti:

 • FVCXH – 1 ............ objemu 1 000 l
 • FVCXH – 2 ............ objemu 2 000 l

Velikost vzduchového filtru se určuje dle hmotnostního toku kontaminantů.
Tyto vzduchové filtry jsou vyrobeny jako svařovaná vodotěsná polypropylenová nádrž s odnímatelným víkem a plastovým komínem. Asi 10 až 15 dm nade dnem je ve vzduchovém filtru vytvořen rošt, na kterém jsou uloženy speciální filtrační bloky. Filtrační blok má tvar hranolu a jeho skladba je zcela analogická s kruhovou filtrační vložkou ze sudových filtrů.
Tyto vzduchové filtry bývají nejčastěji zařazovány na výduchy vzduchu ze stripovacích kolon a horizontálních provzdušňovačů vody v úpravnách vody i při sanacích.
 

VZDUCHOVÉ FILTRY PLASTOVÉ SKŘÍŇOVÉ- ZÁSUVKOVÉ S NÁPLNÍ AKTIVNÍHO UHLÍ

Dodáváme dvě typové řady těchto filtrů:

 • vzduchové filtry se sloupcem zásuvek nad sebou, typové řady FVACZ
 • vzduchové filtry řady se dvěma sloupci zásuvek nad sebou a vedle sebe, typové řady FVACZD

V standardním provedení jsou vzduchové filtry dodávány bez ventilátoru. Pouze v některých případech, zejména při odsávání pachů a jiných škodlivin z interiéru může mít filtr vlastní ventilátor.
Vstupní a výstupní otvory mohou být kruhové, čtvercové, event. obdélníkové, a to s přírubou nebo bez příruby, dle použití filtru, konkrétních podmínek zakázky a event. použitého ventilátoru.
Velikost event. vlastního ventilátoru bude stanovena pro každý zakázkový případ zvlášť dle velikosti filtru (počtu zásuvek) a koncentrace kontaminantů.

 

Šuflíkový filtr vzduchu Šuflíkový filtr vzduchu Šuflíkový filtr vzduchu Šuflíkový filtr vzduchu Šuflíkový filtr vzduchu Šuflíkový filtr vzduchu

 

Standardní příslušenství vzduchových filtrů plastových skříňových:

 • spojovací materiál a těsnění pro připojení přírubových spojů
 • dle podmínek zakázky a druhu kontaminantů může být výduchový komín též z pozink. plechu, event. z nerezu.

 

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Analýza rizika |

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

Přímé kontakty

Jiří Krňák
vedoucí úseku

725 073 545
jiri.krnak(at)ekomonitor.cz

Bc. Lenka Zavřelová

 

601 567 726
lenka.zavrelova(at)ekomonitor.cz