Inženýrskogeologické průzkumy

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Inženýrskogeologický průzkum Inženýrskogeologický průzkum Inženýrskogeologický průzkum Inženýrskogeologický průzkum Inženýrskogeologický průzkum
Inženýrskogeologický průzkum
Inženýrskogeologický průzkum
Inženýrskogeologický průzkum
Inženýrskogeologický průzkum
Inženýrskogeologický průzkum
Inženýrskogeologický průzkum

Zpracovávání inženýrskogeologických průzkumů:

 • před investiční výstavbou
 • před výstavbou rodinných a bytových domů
 • pro sanaci geodynamických jevů

Inženýrskogeologický průzkum dodá podklady pro projekci a realizaci optimálního využití lokality pro:

 • stavebnictví,
 • územní plánování,
 • těžbu surovin,
 • při sanaci nebezpečných geodynamických jevů a
 • ochranu životního prostředí.

Dále poskytne údaje pro posouzení:

 •  možnosti vybudování staveb v daném geologickém prostředí,
 • účelnosti vybudování staveb v daném geologickém prostředí,
 • při zakládání a budování staveb,
 • při posuzování stability svahů a
 • návrzích sanace nestabilních svahů.

 

Průzkumné metody zahrnují práce terénní, laboratorní a vyhodnocovací, jejichž skladba a rozsah závisí na druhu řešené problematiky.

 

 

 

 

 

 

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

 

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Analýza rizika | Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Revitalizace vodotečí a rybníků, zadržování vody v krajině | Vodohospodářské studie | Projekční činnost v oblasti komplexních pozemkových úprav

Přímé kontakty

  Firemní kontakt:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  E-mail:  ekomonitor(at)ekomonitor.cz