Inženýrskogeologické průzkumy

Pro konkrétní nabídku vyplňte Poptávku nebo volejte ZDARMA 800 13 11 13.
Inženýrskogeologický průzkum Inženýrskogeologický průzkum Inženýrskogeologický průzkum Inženýrskogeologický průzkum Inženýrskogeologický průzkum
Inženýrskogeologický průzkum
Inženýrskogeologický průzkum
Inženýrskogeologický průzkum
Inženýrskogeologický průzkum
Inženýrskogeologický průzkum
Inženýrskogeologický průzkum

Zpracovávání inženýrskogeologických průzkumů:

 • před investiční výstavbou
 • před výstavbou rodinných a bytových domů
 • pro sanaci geodynamických jevů

Inženýrskogeologický průzkum dodá podklady pro projekci a realizaci optimálního využití lokality pro:

 • stavebnictví,
 • územní plánování,
 • těžbu surovin,
 • při sanaci nebezpečných geodynamických jevů a
 • ochranu životního prostředí.

Dále poskytne údaje pro posouzení:

 •  možnosti vybudování staveb v daném geologickém prostředí,
 • účelnosti vybudování staveb v daném geologickém prostředí,
 • při zakládání a budování staveb,
 • při posuzování stability svahů a
 • návrzích sanace nestabilních svahů.

 

Průzkumné metody zahrnují práce terénní, laboratorní a vyhodnocovací, jejichž skladba a rozsah závisí na druhu řešené problematiky.

 

 

 

 

 

 

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

 

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Analýza rizika | Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Revitalizace vodotečí a rybníků, zadržování vody v krajině | Vodohospodářské studie | Projekční činnost v oblasti komplexních pozemkových úprav

Přímé kontakty

  Firemní kontakt:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  E-mail:  ekomonitor(at)ekomonitor.cz