Vodohospodářské studie

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Zpracováváme:

  • studie technického řešení nebo technologického návrhu na základě vypracovaných analýz  
  • variantní technickoekonomické studie s hodnocením investiční a provozní náročnosti jednotlivých zvažovaných variant
  • studie proveditelnosti uvažovaného investičního záměru

Vodohospodářské studie zpracováváme pro oblasti:

  • jímání, úprava a rozvody vody,
  • kanalizování a čištění odpadních vod,
  • vodní nádrže, úprava toků,
  • bazény, koupaliště a balneoprovozy,
  • zařízení pro chov ryb a vodních živočichů.

Naše pracoviště je držitelem autorizace v oboru technologická zařízení staveb a vodohospodářské stavby.

Pro zpracovávání studií používáme software:
 

  • Microsoft Office, AutoCAD, ArcGIS, AutoPen (pro kanalizace, vodovody, vodní toky a komunikace), HEC-RAS, ATLAS DMT, PROLAND, Kros, HPTP, PAHN, WWTPdim, Corel

V posledním roce (2017) jsme připravili například tyto projekty:

Červená Voda – Rekonstrukce ČOV, Čkyně – posílení vodárenské soustavy, Domov pro seniory Javorník - rekonstrukce ČOV Kobylá nad Vidnávkou, Holice – Stadion Dukelská - zdroje vody pro závlahy, Horažďovice – kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města, Hrazany - Klisinec - venkovské stavení - rodinný dům, Jilem – Posílení vodárenské soustavy, Kunvald – Vodovodní přípojka pro budovu č. ev. 58 na p.č. 272, Obecní splašková kanalizace a ČOV - Vlastec

… více zde

      

      

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

 

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Projekční činnost v oblasti komplexních pozemkových úprav | Analýza rizika | Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací |Revitalizace vodotečí a rybníků, zadržování vody v krajině

 

 

Připojené fotogalerie

Vodohospodářské studie

Přímé kontakty

  Firemní kontakt:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  E-mail:  ekomonitor(at)ekomonitor.cz