Plastové nádrže

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Správné použití  I  Technický popis  Typy kruhových nádrží KN  I  Typy hranatých nádrž z desek NHD I Typy hranatých nádrž ze stěnových prvků NHP  I   Certifikáty  I

 

SPRÁVNÉ POUŽITÍ

Plastové nádrže slouží k zachycování a skladování kapalin, případně jako součásti technologických celků. Mohou být použity i ke skladování granulátů, sypkých materiálů. Při skladování agresivních látek je nezbytně nutné respektovat chemickou odolnost použitého materiálu, z něhož je nádrž vyrobena.

Plastové nádrže v základním provedení jsou určeny pro vodu (pitnou, dešťovou, splaškovou), jejíž teplota se pohybuje v rozsahu 5 – 30°C. Jiné druhy kapalin a teplot je nutno konzultovat s výrobcem.

Zcela nevhodné jsou ke skladování hořlavých kapalin a kapalin obsahující oxidační činidla (např. koncentrovaná kyselina dusičná, halogeny, apod.)

Nejčastější druhy kapalin: pitná voda, dešťová voda, splašková voda, průmyslová odpadní voda, některé chemické sloučeniny

Oblast použití: akumulace dešťové vody, akumulace pitné vody, pro osazení potravinářské technologie, pro osazení technologie odpadních vod, zachycování odpadních vod splaškových nebo průmyslových, zásobníky chemikálií

Nádrže (jímky) slouží k akumulaci odpadních splaškových vod malých zdrojů znečištění. Těmi jsou zpravidla rodinné domy, chaty a další rekreační objekty.

Odpadní jímky vyrábíme v kruhovém a hranatém provedení. Výroba plastových jímek je náročná na konstrukci, která musí být pevná, vodotěsná, ekologicky nezávadná a pro snadnou manipulaci také lehká. Naše plastové jímky veškerá kritéria splňují.

Plastové nádrže (žumpy) je vhodné použít u obytných objektů, které nejsou vybaveny vodovodem a kanalizací, pouze ke shromažďování fekálních odpadů (při suchém záchodu) v místech, kde není vhodný recipient a produkce splašků musí být co nejvíce omezena:

 •         jako vyvážecí žumpy
 •         retenční nádrže
 •         požární nádrže
 •         kalové jímky
 •         dešťové nádrže
 •         čerpací jímky
 •         jiné

Žumpy jsou vyráběny z hygienicky nezávadného polypropylenu, který splňuje požadavky vyhlášky MZd. č. 37/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s vodou a na úpravu vody, a vyhlášky MZd. č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami.

Žumpy - odvětrání, napojení ke kanalizaci
Plastová žumpa musí být odvětrána přívodní kanalizací nebo nad úroveň okolních budov samostatným potrubím.
Napojení plastové žumpy ke kanalizaci se provádí potrubím DN 125 až 150 dle konkrétních podmínek stavby.

DALŠÍ POUŽITÍ NÁDRŽÍ

Retenční nádrže
Retenční nádrž slouží k zadržení dešťových srážek a jejich následnému řízenému odtoku do kanalizace. Retenční nádrž nachází uplatnění u rodinných domků, rekreačních objektů, malých a velkých firem a jiných subjektů.

Požární nádrže
Nádrž pro kumulaci vody

Kalová jímka
Kalová jímka je usazovací kalový prostor, který slouží k zachycování plovoucích látek a k usazováni sedimentujících látek.

Dešťová zdrž
Domovní dešťová zdrž je vhodná pro akumulaci dešťových srážek a následnému využití pro okruh užitkové vody (záchody,pračky,zálivka ...), kropení a zalévání kurtů ,zalévání zahrad a skleníků, doplňování vody do kotelen a mnoho dalších využití.
 

Čerpací jímky
Pro přečerpávání vody, pro snížení hladiny podzemní vody.

TECHNICKÝ POPIS

 

Vstupy do zastropených jímek jsou řešeny průlezy světlosti min. 600 x 600 mm u hranatých jímek a průlezem o min. Ø 600 mm u kruhových jímek.

Tyto technické komínky jsou zakryty plastovým odnímatelným víkem s UV ochranou v případě pochůzného provedení a betonovým nebo litinovým poklopem v případě pojízdného provedení.

S přihlédnutím k napojení nátokového event. odtokového potrubí nutno dodržet následující světlosti potrubí:

- jímky do objemu 6 m3 min. DN 100

- jímky s objemem větším než 6 m3 min. DN 150

Výhodou plastových jímek je vysoká životnost, bezobslužný provoz, žádná elektroinstalace, nízké pořizovací náklady, zaručená vodotěsnost a jednoduchá montáž, minimální nároky na prostor, možnost trvalého i přerušovaného provozu.

Dle požadavků zákazníka vyrábíme nádrže atypických rozměrů.

 • podle požadovaných rozměrů (nutná předchozí konzultace)
 • doplněnou trubními přívody, vývody a armaturami
 • doplněnou plastovým žebříkem nebo plastovými stupadly

 

Provedení nádrží dle osazení:

K obsypání (OS). Nádrže jsou určeny k osazení do terénu a k obsypání kamenivem, štěrkopískem. Strop nádrže nepojízdný, nádrž vzdálena nejméně 5 m od základů budov, 2 m do pojezdu osobního auta, 5 m od pojezdu nákladních vozidel a mechanizací.

K obetonování nebo obezdění (OB) všechny typy a velikosti nádrží. Nádrže jsou určeny k osazení do terénu a k obetonování (obezdění), případně je možno obetonovat (obezdít) volně stojící nádrž. Způsob a provedení k obetonování musí být řešeno projektantem v realizační dokumentaci stavby. Obetonování/obezdění - např. dno nádrže pod hladinou podzemní vody, výkop v nízko propustné zemině - jíly, spraše, nedostatečně slehlá navážka.

Samonosné (SN) – volně stojící nádrže.

TYPY KRUHOVÝCH NÁDRŽÍ

TYP

OBJEM

UŽITNÝ OBJEM

PRŮMĚR D (mm)

VÝŠKA H (mm)

VÝŠKA H1 (mm)

HMOTNOST (kg)

PROVEDENÍ

KN 0,7

0,78

0,60

1 000

1 010

760

47

OS,SV,SN

KN 1,1

1,13

1,00

1 000/1200

1 510/1 010

1 260/760

54

OS,SV,SN

KN 1,5

1,50

1,30

1 000

2 010

1 760

62

OS,SV,SN

KN 2,2

2,26

2,00

1 200

2 010

1 760

73

OS,SV,SN

KN 3,0

3,00

2,50

1 600

1 516

1 260

86

OS,SV,SN

KN 4,0

4,00

3,50

1 600

2 016

1760

103

OS,SV,SN

KN 5,0

5,00

4,50

1 600

2 516

2 260

120

OS,SV,SN

KN 6,0

6,04

5,50

1 600/2000

3 016/2 016

2 760/1 760

140

OS,SV,SN

KN 7,8

7,85

7,00

2 000

2 516

2 260

205

OS,SV,SN

KN 8,5

8,50

7,40

2 350

2 016

1 760

295

OS,SV,SN

KN 9,4

9,40

8,60

2 000

3 016

2 760

235

OS,SV,SN

KN 10,5

10,50

9,4

2 350

2 516

2 260

320

OS,SV

KN 12,5

12,50

11,50

2 350

3 016

2 760

340

OS,SV

Výkres KN

TYPY HRANATÝCH NÁDRŽÍ Z DESEK NHD

TYP

OBJEM

UŽITNÝ OBJEM

Šířka B[mm]

Výška V [mm]

Délka L [mm]

PROVEDENÍ

NHD 0,7

0,72

0,66

750

1 230

800

OB, OS

NHD 1,0

1,00

0,90

1 000

1 030

1 000

OB, OS

NHD 1,4

1,40

1,30

750

1 230

1 600

OB, OS

NHD 1,5

1,50

1,35

1 000

1 030

1 500

OB, OS

NHD 2,1

2,10

2,00

750

1 230

2 400

OB, OS

NHD 2,2

2,20

2,10

1 000

1 530

1 500

OB, OS

NHD 3

3,00

2,80

1 000

1 530

2 000

OB, OS

NHD 3,7

3,70

3,50

1 000

1 530

2 500

OB, OS

NHD 4

4,00

3,60

2 000

1 030

2 000

OB, OS

NHD 4,5

4,50

4,10

1 000

1 530

3 000

OB, OS

NHD 4,5

4,50

4,20

1 500

1 530

2 000

OB, OS

NHD 5

5,00

4,40

2 000

1 030

2 500

OB, OS

NHD 5,2

5,20

4,80

1 000

1 530

3 500

OB, OS

NHD 6

6,00

5,60

1 500

2 030

2 000

OB, OS

NHD 7,5

7,50

7,00

1 500

2 030

2 500

OB, OS

NHD 8

8,00

7,40

2 000

2 030

2 000

OB, OS

NHD 9

9,00

8,40

1 500

2 030

3 000

OB, OS

NHD 10

10,00

9,20

2 000

2 030

2 500

OB, OS

NHD 12

12,00

10,80

2 000

2 030

3 000

OB, OS

NHD 14

14,00

12,80

2 000

2 030

3 500

OB, OS

NHD 16

16,00

14,60

2 000

2 040

4 000

OB, OS

NHD 20

20,00

18,00

2 000

2 040

5 000

OB, OS

NHD 24

24,00

23,20

2 000

2 040

6 000

OB, OS

TYPY HRANATÝCH NÁDRŽÍ ZE STĚNOVÝCH PRVKŮ NHP

Hranaté plastové nádrže (panelové) jsou vyrobeny svařováním ze stěnových prvků, rozměrů 1000x1000x80 mm, takže rozměry těchto nádrží jsou odstupňovány po 1 m.

Vzhledem ke konstrukci a doporučené dělitelnosti stěnových prvků jen po 0,5 m lze na přání zákazníka vyrobit i nádrže s rozměry odstupňovanými po 0,5 m.

Užitný objem nádrží je uvažován pro výši hladiny cca 100 až 200 mm pod stropem nádrže.

Váhy v tabulce platí pro nádrže s víkem – uzavřené (zastropené). Zastropení samonosných nádrží je ve standardním provedení uvažováno jako nepochůzné.

 

TYP

OBJEM

UŽITNÝ OBJEM (m3)

Šířka B [mm]

Výška V [mm]

Délka L [mm]

PROVEDENÍ

NHP 111

1

0,9

1 000

1 030

1 160

OS

NHP 112

2

1,8

1 000

1 060

2 160

OS

NHP 121

2

1,8

1 000

2 030

1 160

OS

NHP 113

3

2,7

1 000

1 030

3 160

OS

NHP 114

4

3,6

1 000

1 030

4 160

OS

NHP 122

4

3,7

1 000

2 030

2 160

OS

NHP 212

4

3,7

2 000

1 030

2 160

OS

NHP 115

5

4,4

1 000

1 030

5 160

OS

NHP 116

6

5,4

1 000

1 030

6 160

OS

NHP 123

6

5,5

1 000

2 030

3 160

OS

NHP 213

6

5,4

2 000

1 030

3 160

OS

NHP 124

8

7,5

1 000

2 030

4 160

OS

NHP 214

8

7,2

2 000

1 030

4 160

OS

NHP 222

8

7,5

2 000

2 030

2 160

OS

NHP 125

10

9,4

1 000

2 030

5 160

OS

NHP 126

12

11,2

1 000

2 030

6 160

OS

NHP 215

10

9,2

2 000

1 030

5 160

OS

NHP 223

12

11,4

2 000

2 030

3 160

OS

NHP 224

16

15

2 000

2 030

4 160

OS

NHP 225

20

18,6

2 000

2 040

5 160

OS

NHP 226

24

22,8

2 000

2 040

6 160

OS

NHP 334

36

33

3 000

3 160

4 160

OS

Dokumentace dodávaná s nádrží

 • Stavební podklady pro osazení podle objednaného provedení (dle požadavku zákazníka)
 • Protokol o zkoušce vodotěsnosti dle ČSN 75 0905
 • Prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.

Dokumentace na vyžádání

 • Atest na pitnou vodu a pro styk s potravinami

CERTIFIKÁTY

Certifikát_hranaté_nadzemní

Certifikát_hranaté_podzemní

Certifikát_kruhové_nadzemní

Certifikát_kruhové_podzemní

Certifikát jímky_žumpy_2016

Certifikát nadzemní nádrž na pitnou vodu

Rozhodnutí_nadzemní nádrž na pitnou vodu

Certifikát podzemní nádrž na pitnou vodu

Rozhodnutí podzemní nádrž na pitnou vodu
 

 

 

 


Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Analýza rizika |

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

   
   
   

 

Připojené fotogalerie

Plastové nádrže

Přiložené soubory

Přímé kontakty

Jiří Krňák
vedoucí úseku

725 073 545
jiri.krnak(at)ekomonitor.cz

Bc. Lenka Zavřelová

 

601 567 726
lenka.zavrelova(at)ekomonitor.cz