Odborné články

Novější >
Nejnovější

Rok 2019

Datum vydání: 10.07.2019
Sanační práce v areálu VELAMOS, a.s., lokalita Zlaté Hory - prioritní odstranění TK (Cr6+ a Ni), ClU a ropných látek

Na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi Ministerstvem financí a naší společností provádíme sanaci v areálu VELAMOS, a.s., lokalita Zlaté Hory. Hlavními kontaminanty jsou těžké kovy (Cr6+ a Ni),chlorované uhlovodíky a ropné látky.

Rok 2018

Datum vydání: 28.02.2018
Příprava nových právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí

Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 91 ze dne 7. února 2018 plán legislativních prací na zbývající část roku 2018 a výhled legislativních prací na léta 2019 až 2021.

Rok 2017

Datum vydání: 04.12.2017
Likvidace ekologických zátěží je podle NKÚ pomalá a neúčinná

NKÚ zveřejnil informaci o kontrole zaměřené na oblast odstraňování starých ekologických zátěží. Závěry kontroly hovoří o nedostatečném plnění závazků státu.

Datum vydání: 07.03.2017
Připravují se další evropské dotace na odstranění ekologických zátěží

MŽP vyhlašuje v rámci OPŽP novou výzvu, v jejímž rámci bude možno od 3. dubna do 30. června 2017 podávat žádosti o dotace na sanace ekologických zátěží a analýzy rizik těchto zátěží.

Datum vydání: 01.03.2017
Klesly státní garance za ekologické škody i tempo jejich odstraňování

Na konci února letošního roku informovala ČTK o meziročním poklesu státních garancí na odstranění SEZ o 400 mil. Kč. V r. 2016 investovalo MF do likvidace ekologických škod 659 mil. Kč, v letech 2017 - 2019 by to mělo až 2,5 mld Kč ročně.

Datum vydání: 17.02.2017
Stát chystá dotace na využívání dešťové vody

Ministerstvo životního prostředí připravuje dotační program, kterým chce motivovat k většímu využívání dešťové vody a tím i šetření vody pitné. Dotace by měla být poskytována ve třech oblastech.

Datum vydání: 02.02.2017
Problematika likvidace starých vrtů

MŽP vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nový dotační program určený na likvidaci starých vrtů podzemní vody. Finanční prostředky budou moci být použity na projektovou přípravu včetně odborných posudků, zpracování projektu geologických prací i samotnou fyzickou likvidaci vrtu. Žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat od 1. listopadu 2016 do 28. dubna 2017.

Rok 2014

Datum vydání: 19.02.2014
Nový občanský zákoník

Asi úplně všichni již zaznamenali, že od 1. 1. 2014 máme účinný nový občanský zákoník. Slovo „nový“ v jeho správném názvu nenajdeme, jde o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale tento přívlastek se natolik dostal do všeobecného podvědomí, že mu již zřejmě zůstane.

Rok 2013

Datum vydání: 21.10.2013
Domovní čistírny, septiky a další sortiment naší společnosti

Odborný článek o nejdůležitější části našeho výrobního programu. V příspěvku naleznete informace o domovních čistírnách odpadních vod, odlučovačích ropných látek, jímkách, septicích, plastových nádržích, biologickém dočišťovacím filtru a dalších výrobcích naší plastikářské dílny.

Datum vydání: 24.09.2013
Povolení nebo ohlášení stavby

Jak správně vybrat? Při výběru správného zařízení na čištění odpadních vod je důležité, aby výrobek byl certifikovaný a jeho účinnost čištění splňovala limity platné legislativy. Veškeré naše výrobky mají označení CE a tyto limity splňují.