Domovní čistírny, septiky a další sortiment naší společnosti

Datum vydání: 21.10.2013

Odborný článek o nejdůležitější části našeho výrobního programu. V příspěvku naleznete informace o domovních čistírnách odpadních vod, odlučovačích ropných látek, jímkách, septicích, plastových nádržích, biologickém dočišťovacím filtru a dalších výrobcích naší plastikářské dílny.