Firemní časopisy

Firemní časopis přináší kromě popisů činnosti jednotlivých úseků společnosti také informace o realizovaných projektech v oblasti ...
V čísle 1/2021 přinášíme informace o organizačních změnách ve společnosti Bioanalytika CZ, jejích aktivitách, historii a přístrojovém ...
Novější >
Nejnovější
Firemní časopis č. 1/2020 Firemní časopis č. 1/2020

V novém čísle našeho firemního časopisu se dozvíte o tom, jak budujeme nové zdroje vody pro obce a posilujeme jejich vodárenské soustavy, o našich aktivitách v Programu rozvojového partnerství, o biofiltrech, které jsme dodali na Ukrajinu, o našem podílu na řešení 2. etapy Národní inventarizace kontaminovaných míst, o našich nejnovějších projektech sanačních prací a mnoho dalších zajímavostí.

Firemní časopis č. 1/2019 Firemní časopis č. 1/2019

Firemní časopis společnosti Vodní zdroje Ekomonitor přináší příspěvky týkající se některých nových právních předpisů, informace o řešených projektech, přehled připravovaných seminářů a konferencí a další zajímavé články.

Firemní časopis č. 2 Firemní časopis č. 2

Firemní časopis č. 2 přináší rozbor ustanovení připravované novely vodního zákona, která, bude-li novela přijata ve znění předkládaném MŽP, budou znamenat velké znevýhodnění pro komerční laboratoře. Optimisticky nevyznívá ani článek o problematice ekologických zátěží se státní garancí. V dalších článcích se dočteete např. o servisu ČOV, o zkušenostech s kontaminací dnových sedimentů a další.

Firemní časopis 2016/1 Firemní časopis 2016/1

Nové vydání firemního časopisu přináší informace o komplexním řešení nakládání s vodou v obcích a pro ty, kteří mají o tuto problematiku hlubší zájem, pozvánku na seminář Voda a obce. Další příspěvky se týkají analýzy rizika zlatodolu Roudný, obnovy krajinných struktur a podpory přírodních biotopů na Kunětické hoře, přinášejí informace odstranění skládky pneumatik v Boru u Skutče, o budování nových vodních zdrojů, rekonstrukcích obecních ČOV a další zajímavosti.

Firemní časopis 2013/2 Firemní časopis 2013/2

V dalším čísle našeho firemního časopisu naleznete zajímavé články o požadavcích na BOZP ČOV, o nových publikacích a vzdělávacích akcích. Můžete si také přečíst odborný příspěvek Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – hydrologický monitoring, Projektování čistíren odpadních vod či Dlouholetá ekologická zátěž v centru Svitav.