Firemní časopisy

Firemní časopis společnosti Vodní zdroje Ekomonitor přináší příspěvky týkající se některých nových právních předpisů, informace ...
Firemní časopis č. 2 přináší rozbor ustanovení připravované novely vodního zákona, která, bude-li novela přijata ve znění ...
Novější >
Nejnovější
Firemní časopis 2016/1 Firemní časopis 2016/1

Nové vydání firemního časopisu přináší informace o komplexním řešení nakládání s vodou v obcích a pro ty, kteří mají o tuto problematiku hlubší zájem, pozvánku na seminář Voda a obce. Další příspěvky se týkají analýzy rizika zlatodolu Roudný, obnovy krajinných struktur a podpory přírodních biotopů na Kunětické hoře, přinášejí informace odstranění skládky pneumatik v Boru u Skutče, o budování nových vodních zdrojů, rekonstrukcích obecních ČOV a další zajímavosti.

Firemní časopis 2013/2 Firemní časopis 2013/2

V dalším čísle našeho firemního časopisu naleznete zajímavé články o požadavcích na BOZP ČOV, o nových publikacích a vzdělávacích akcích. Můžete si také přečíst odborný příspěvek Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – hydrologický monitoring, Projektování čistíren odpadních vod či Dlouholetá ekologická zátěž v centru Svitav.

Firemní časopis 2013/01 Firemní časopis 2013/01

* Kuriozity na Marsu * Legislativní okénko * Analýza rizik následků staré hornické činnosti v Lukavici * Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností * Důl Barbora se dynamicky mění * Přírodovědné průzkumy a dendrologické studie *

Firemní časopis 2011/1 Firemní časopis 2011/1

Platná legislativa týkající se pořizování geologické dokumentace sanačních geologických prací*Naplnění vytčených základních tezí a principů v návrhu nového zákona o ochraně ovzduší předkládaného vládě ČR*Změny v plnění ohlašovacích povinnosti v oblasti ovzduší za rok 2010*Kontaminanty v životním prostředí

Firemní časopis 2010/2 Firemní časopis 2010/2

Platná legislativa týkající se provádění sanačních geologických prací, Přeprava nebezpečných věcí dle předpisu ADR a RID - týkají se vaší firmy zákonné povinnosti příjemce, odesílatele, plniče, baliče nebo dopravce?, Právní předpisy vztahující se k výstavbě a provozu BPS, Zkušenosti z kontrolní činnosti zaměřené na provozování zařízení na úpravu odpadu, Metodika Národní inventarizace kontaminovaných míst, Technická asistence – seminář