Firemní časopis 2016/1

Firemní časopis 2016/1Nové vydání firemního časopisu přináší informace o komplexním řešení nakládání s vodou v obcích a pro ty, kteří mají o tuto problematiku hlubší zájem, pozvánku na seminář Voda a obce. Další příspěvky se týkají analýzy rizika zlatodolu Roudný, obnovy krajinných struktur a podpory přírodních biotopů na Kunětické hoře, přinášejí informace odstranění skládky pneumatik v Boru u Skutče, o budování nových vodních zdrojů, rekonstrukcích obecních ČOV a další zajímavosti.

Úvodník
str. 3 – 4

Legislativní okénko
str. 5 – 6

Kompletní řešení nakládání s vodami v obcích
str. 6 – 7

Analýza rizika bývalého zlatodolu Roudný
str. 8 – 14

Aktuality v záchranné stanici živočichů a ekocentru Pasíčka
str. 16 – 17

ČOV Bojanov – Uvedení do zkušebního provozu
str. 18 – 19

OPŽP Programové období 2014 – 2020
str. 20 – 21

Odstranění skládky pneumatik v Boru u Skutče
str. 22 – 24

Budování nových vodních zdrojů pro město Holýšov a obec Struhařov
str. 25 – 28

ČOV Strukov
str. 29

Rekonstrukce ČOV v Habartově
str. 30 – 31

ČOV pro nové dislokované objekty ústavu sociální péče Slatiňany
str. 31 – 32

Projekty TAČR – Spolupráce s VŠCHT Praha
str. 33 – 34

Účast naší firmy na veletrhu Pol – Eco systém 2015 Poznaň
str. 35

Rozvoj instrumentálních metod v laboratoři
str. 36 – 38

Obnova krajinných struktur a podpora přírodních biotopů Kunětické hory
str. 39 – 40

Vodní zdroje Ekomonitor na konferenci v Chorvatsku
str. 42

Konference a semináře v roce 2015 – 2016
str. 43 – 47

Semináře a konference připravované na rok 2016
str. 50 – 52

Nová publikace – Kombinované sanační technologie                                                                            str. 53

 

Nejbližší vydání

Firemní časopis č. 2
Firemní časopis 2016/1 (právě čtete)
Firemní časopis 2013/2