Firemní časopis č. 2

Firemní časopis č. 2Firemní časopis č. 2 přináší rozbor ustanovení připravované novely vodního zákona, která, bude-li novela přijata ve znění předkládaném MŽP, budou znamenat velké znevýhodnění pro komerční laboratoře. Optimisticky nevyznívá ani článek o problematice ekologických zátěží se státní garancí. V dalších článcích se dočteete např. o servisu ČOV, o zkušenostech s kontaminací dnových sedimentů a další.

Nejbližší vydání

Firemní časopis č. 1/2019
Firemní časopis č. 2 (právě čtete)
Firemní časopis 2016/1