Firemní časopis č. 1/2020

Firemní časopis č. 1/2020V novém čísle našeho firemního časopisu se dozvíte o tom, jak budujeme nové zdroje vody pro obce a posilujeme jejich vodárenské soustavy, o našich aktivitách v Programu rozvojového partnerství, o biofiltrech, které jsme dodali na Ukrajinu, o našem podílu na řešení 2. etapy Národní inventarizace kontaminovaných míst, o našich nejnovějších projektech sanačních prací a mnoho dalších zajímavostí.

ČASOPIS 1/2020

První číslo firemního časopisu přináší informace o budování nových zdrojů vody pro obce v rámci Národního programu Životní prostředí a podrobnější popisy projektů, v jejichž rámci jsme posíli vodárenské soustavy obcí Kameničky a Čkyně.

Další články jsou věnovány revitalizaci náhonu Chrudimky, který je součástí parku Střelnice, našemu podílu na revitalizaci Tyršových sadů v Pardubicích či projektu využití srážkových vod pro závlahy parku v Holicích. Zajímavý je také popis naší účasti v Programu rozvojového partnerství, jehož se účastní rovněž společnost Bioanalytika CZ.

Zájemci o výrobky naší plastikářské dílny najdou v tomto čísle přehled nabízeného sortimentu i základní informace o dílně a používaných výrobních postupech. Určitě čtenáře zaujme i článek o biofiltrech, které jsme dodali do pivovarů Carlsberg na Ukrajině.

Odborníkům pracujícím v oblasti odstraňování ekologických zátěží jsou určeny články o zpracovaných analýzách rizik pro městys Křižanov a pro skládky odpadů v katastrálním území Budislav, o naší účasti ve druhé etapě Národní inventarizace kontaminovaných míst, o projektu sanace Vlčí důl, připravovaných projektech sanací environmentálních zátěží na Slovensku a nově založené Asociaci sanačních společností. 

Stejně jako v předchozích číslech jsou zařazeny informace o konferencích Sanační technologie, Ochrana ovzduší ve státní správě a Analytika odpadů, o semináři Vodní zákon a novela stavebního zákona a samozřejmě přehled akcí připravovaných pro rok 2020.

Kolegyně ze společnosti Bioanalytika CZ jsou autorkami článků o novém přístrojovém vybavení této laboratoře a o činnosti společnosti Bioanalytika CZ jako kontrolní laboratoře.

Do časopisu jsou zařazeny i příspěvky o naší podpoře neziskových organizací, našem firemním kalendáři či firemním facebooku.

Nejbližší vydání

Firemní časopis Ekomonitor č. 1/2021
Firemní časopis č. 1/2020 (právě čtete)
Firemní časopis č. 1/2019