Archiv aktualit

 • 04.10.2018

  Mezinárodní závod v cyklokrosu TOI TOI CUP 2018, který se koná v sobotu 6. října 2018 v Hlinsku, je již tradičně sponzorován i naší společností. Krátký šot z tohoto závodu bude možno sledovat týž den ve večerním sportovním zpravodajství na ČT 1 a v následujícím týdnu uvede delší záznamy ze závodu ČT Sport. Spolu s pořadateli zveme do Hlinska všechny příznivce cyklokrosu.

 • 13.09.2018

  Město Chrudim pořádalo na přelomu srpna a září letošního roku 2. ročník hudebního festivalu Zlatá Pecka, jehož patronkou je světoznámá mezzosopranistka Dagmar Pecková. O skvěle připravený program s vynikajícími interprety byl velký zájem nejen mezi znalci a obdivovateli vážné hudby. Naše společnost byla jedním ze sponzorů festivalu.

 • 13.09.2018

  Během letošních letních prázdnin se uskutečnil již třetí ročník projektu FUTSAL CAMP. Garanty projektu jsou hráči A týmu chrudimského FK ERA PACK bratři Marešové. ERA PACK je v současné době jediným českým týmem, který se věnuje dětem od útlého věku a který pro děti od 6 do 15 let pořádá letní tréninkové kempy, o něž je velký zájem. Jsme rádi, že jsme společně s dalšími partnery projektu přispěli k úspěšné realizaci letošních pěti turnusů. Více o futsalových kempech zde.

 • 25.08.2018

  Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu k příjmu žádostí o podporu v rámci programu „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“. Pro obce a svazky obcí, které si chtějí postavit vodárenskou infrastrukturu, je připraveno celkem 800 milionů korun. Dotace je určena na budování vodovodů, kanalizací, čistíren a úpraven vody nebo vodojemy.

 • 23.08.2018

  Ve spolupráci s Úřadem pro rybolov a vodní zdroje (BFAR) jsme mapovali současný stav zdrojů znečištění a odvodu odpadních vod v přímořských obastech Filipín a přispěli tak k realizaci Projektu studie proveditelnosti - Investice do čistíren odpadních vod pro veřejné zdraví a udržitelnou produkci akvakultury v municipalitách Ivisan a Sapin v provincii Capiz na filipínském ostrově Panay. Projekt je součástí programu B2B rozvojového partnerství.

  Bližší informace lze nalézt zde.

 • 29.07.2018

  Naše společnost vyhrála výběrové řízení na dodavatele analýzy rizik pro areál bývalé sběrny starých surovin a skládky odpadů v Malecké ulici v Chrudimi, který může být kontaminován jak provozem sběrny, tak pozdější navážkou zatím neidentifikovaného materiálu. Pokud se kontaminace prokáže, jednalo by se o riziko pro podzemní i povrchové vody, což by bylo závažné zejména vzhledem k blízkosti chráněného území Ptačí ostrovy.

 • 29.07.2018

  Naše společnost se v letošním roce již potřetí zapojila do Burzy filantropie v okrese Chrudim. Burza filantropie je nástroj k podpoře neziskových organizací, které v jejím rámci prezentují své projekty a ucházejí se o podporu donátorů z řad podnikatelů a veřejné správy. V letošním ročníku se o podporu ucházelo celkem 10 projektů, finálového kola se potom účastnilo 5 projektů neziskových organizací.

 • 26.05.2018

  K nejvážnějším ekologickým problémům města Chrudim a jeho okolí patřila dlouhá léta kontaminace areálu bývalého podniku Transporta, v němž se nacházely zbytky různých chemikálií, zejména rozpouštědel a těkavých uhlovodíků. Kontaminace zasahovala až do hloubky 12 m. Odstranění této závažné staré ekologické zátěže řešila naše společnost. Vlastní sanace probíhala od roku 2013 a v jejím průběhu bylo z lokality odstraněno více než 25 tun karcinogenních chlorovaných uhlovodíků, 130 tun látek ropného původu a 4,5 tuny látek skupiny BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen a xyleny).

 • 09.05.2018

  Do našeho pracovního týmu hledáme IT ADMINISTRÁTORA.

  Náplň práce: správa IT, zajištění provozu (a drobných oprav) zařízení IT (PC, NTB, tiskárny, wifi)

 • 08.05.2018

  Město Chrudim získalo 100% dotaci z Operačního programu Životní prostředí na revitalizaci náhonu v městském parku Střelnice, který je součástí přírodní památky Ptačí ostrovy. Revitalizace má spočívat v ose odtěžení bahnitých sedimentů z hlavní větve náhonu a spojovacího koryta, odstranění stavidlového jezu, opravu pevného jezu a odstranění překážek z koryta náhonu tak, aby nedocházelo k jeho zanášení. Dále budou opraveny nábřežní zdi, upraveny břehy, vybudovány přístupy k vodě pro veřejnost a hlavní koryto bude upraveno tak, aby umožňovalo přechod pěším návštěvníkům.

 • 08.05.2018

  Ve čtvrtek 19. dubna 2018 prošla poslaneckou sněmovnou v prvním čtení novela zákona o zrušení Fondu národního majetku ČR.

 • 30.04.2018

  Vláda ČR projednala na svém jednání 18. dubna 2018 pravidelnou pololetní informaci o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků k řešení ekologických závazků při privatizaci, v tomto případě za období od 1. července do 31. prosince 2017.

 • 30.04.2018

  Nové dotace z OPŽP jsou určeny především pro obce a kraje a měly by pomoci zvýšit bezpečnost obyvatel před extrémy počasí.

  Zaměření dotačních výzev je v souladu s prioritami Ministerstva životního prostředí – na boj se suchem na straně jedné a předcházení škodám způsobovaným lokálními povodněmi nebo extrémními srážkami na straně druhé. Ve dvou výzvách je připraveno celkem 350 milionů korun.

 • 13.04.2018

  Poslanci ve středu 11. dubna 2018 definitivně schválili novelu vodního zákona.

  Ta obsahuje pouze několik dílčích změn – například převod poplatkové agendy spojené s poplatky za vypouštění odpadních vod z České inspekce životního prostředí na Státní fond životního prostředí, upřesnění definice pojmu odpadní voda a způsobů likvidace odpadních vod, ale i možnost bezplatného čerpání povrchových vod pro lesní školky, možnost zřizovat stanové tábory v záplavových územích a další.

 • 12.04.2018

  Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí představilo na začátku dubna 2018 tzv. rámec Národního programu Životní prostředí na příští tři roky.

  Tento plán počítá s vyhlášením celkem 40 dotačních výzev, a žadatelé, kterými mohou být především obce a města, mohou vyčerpat finance v objemu přes 8 miliard korun, které budou uvolněny z prostředků SFŽP.

  První výzvy by se měly rozběhnout již během měsíce dubna, do konce roku 2018 se předpokládá vyhlášení celkem 17 výzev.

 • 01.03.2018

  Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo v únoru 2018 vyčlenění částky 2 mil. Kč na realizaci opatření, jež mají pomoci regionu v boji proti suchu, čímž navazuje na Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky, kterou schválila vláda České republiky v červenci 2017.

 • 28.02.2018

  Na adrese https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1262-predbezna-trzni-konzultace-k-projektu-potencial-vyuziti-suchych-nadrzi-v-ramci-hospodareni-s-vodou-v-krajine.html zveřejnil web TA ČR informaci o předběžné tržní konzultaci k projektu Potenciál využití suchých nádrží v rámci hospodaření s vodou v krajině.

 • 30.01.2018

  I říjnový TOI TOI Cup 2017, který se uskutečnil 19.10. 2017 v Hlinsku v Čechách, jsme sledovali a samozřejmě fandili mladým cyklokrosařům.

  Celý záznam je k vidění na stránkách České televize zde

   

 • 26.01.2018

  Naše společnost již řadu let podporuje východočeský sport. Patříme například ke stálým partnerům společnosti ALLE s.r.o. se sídlem v Hlinsku, která je pořadatelem cyklokrosových závodů a jejímž prostřednictvím přispíváme i na činnost hlineckého cyklokrosového týmu, z něhož pochází i řada reprezentantů.

  Letošní mistrovství ČR v cyklokrosu se konalo v Mladé Boleslavi v sobotu 13. ledna 2018.

  Vítězům blahopřejeme!

 • 16.01.2018

  Do našeho pracovního týmu hledáme pracovníka na obsluhu vrtné soupravy, pracovníka pro pomocné práce na vrtné soupravě a stavebního technika:

  PRACOVNÍK NA OBSLUHU VRTNÉ SOUPRAVY

  Požadujeme: minimálně vyučení v oboru technického směru, zdravotní způsobilost, spolehlivost, pečlivost, manuální zručnost, samostatné a aktivní jednání, flexibilitu po celé ČR. Praxe vítána. Řidičské oprávnění skupiny C nebo E a svářečský či vazačský průkaz výhodou.

  Náplň práce: Práce na vrtné soupravě.