Archiv aktualit

 • 04.09.2015

  Naše společnost realizuje pro Jihomoravský kraj veřejnou zakázku „Monitoring přirozené atenuace v předpolí prameniště Bzenec“.   Monitoring přirozené atenuace probíhá v období od 2. čtvrtletí 2011 do 4. čtvrtletí 2015 v pravidelných tříměsíčních cyklech, včetně rezervního sanačního čerpání od května 2013 do září 2015.

 • 01.09.2015

  Rádi bychom Vás jako sponzoři akce pozvali na Třetí tatínkův úžasný dětský den, který se uskuteční 5. září 2015 v 10:00 v areálu Záchranné stanice Pasíčka v Proseči u Skutče.

   

 • 28.08.2015

  Metodika a zařízení pro zasakování teplé vody v rámci sanačního průzkumu TA04021132

  Obecným cílem projektu je vytvoření původní metodiky a zařízení pro zasakování teplé vody do horninového prostředí, kde tato metodika a toto zařízení budou určeny k sanačnímu průzkumu na lokalitách připravovaných pro realizaci nápravného opatření. Pro dosažení tohoto cíle bude v rámci projektu připraven provázaný soubor inženýrských výpočtů, modelových experimentů a terénních zkoušek.

  Dílčí cíle projektu zahrnují:

 • 11.08.2015

  Zachovalou kartotéku A4 kovovou čtyřzásuvkovou s rozměry (výška 135,5 cm, hloubka 59 cm a šířka 41,5 cm) s centrálním zámkem.

  Máme na prodej 9 ks (5 bez možnosti zamykání – chybí klíč a 4 vč. klíče k uzamčení kartotéky).

  Cena kartotéky s klíčem 1500 Kč + DPH, tedy 1815 Kč.

  Cena kartotéky bez klíče 1400 Kč + DPH, tedy 1694 Kč.

  Zájemci o kartotéky se více informací mohou dovědět od paní Boženy Haincové, 602 387 218, bozena.haincova@ekomonitor.cz.

 • 05.08.2015

  V rámci veřejné zakázky pro Českou školní inspekci proběhlo od září 2014 do května 2015

  559 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 10 629 učitelů z mateřských škol, základních škol, středních škol a gymnázií.

 • 27.07.2015

  Oprava železničního přejezdu před naší společností se bohužel opět prodlužuje až do 5.8.2015. K příjezdu k nám, prosím stále využívejte polní cestu - je značena cedulemi s naším logem.

 • 21.07.2015

  V rámci finanční podpory Operačního programu Životní prostředí byl v obci Struhařov (Středočeský kraj, okres Benešov) realizován podrobný hydrogeologický průzkum s názvem: „Obec Struhařov hydrogeologický průzkum – provedení vrtů ST-7 a ST-8 za účelem posílení zdrojů podzemní vody pro obecní vodovod“.

 • 18.07.2015

  Vážení obchodní partneři, kolegové a zaměstnanci,

  od 18.7.2015 do 27.7.2015 bude uzavřen železniční přejezd před naší společností. Tedy nebude možné přijet do areálu společnosti přímo.

  Je možné přijet před VZ Ekomonitor přes polní cestu od Píšťov viz vyznačená (modrá) trasa.

  Pokud jedete z Chrudimi je možné na kruhovém objezdu u supermarketu Tesco, odbočit na cestu do Píšťov a následně využít polní cestu viz vyznačená (červená) cesta.

  Těšíme se na setkání v naší společnosti a omlouváme se za způsobené komplikace.

 • 01.07.2015

  V období od 1.8.2014 do 31.1.2015 bylo prostřednictvím ÚP ČR, KrP v Pardubicích v rámci projektu podpořeno v naší společnosti pracovní místo na SÚPM za 54.000 Kč.

 • 19.06.2015

  Revitalizační opatření v dolní části toku Šporky spočívalo ve vytvoření stabilních tůní v levobřežní nivě, které budou rozvíjet stávající mokřadní stanoviště. Hlavní tůň je navržena jako boční a je napájena z toku Šporky s následným odtokem zpět do hlavního koryta. Hlavní tůň je doplněna o 3 menší samostatné tůně.

 • 13.06.2015

  Dne 13. 6. 2015 ve 13:00 ve Dvoře Králové proběhl slavnostní křest gepardích mláďat. Kmotři byli symbilicky zvoleni z různých kontinentů, kultur i náboženství. Každý kmotřenec obdržel jméno významné pro danou oblast či kulturu. Vedení ZOO také oficiálně poděkovalo BIOANALYTICE CZ za finanční výpomoc při chovu gepardů.

 • 10.06.2015

  23. října 2014 se narodilo samici Darili pět mláďat gepardů a poprvé v historii chovu gepardů v královédvorské zoo se povedlo odchovat všechna.

  Naše spolupracující společnost Bioanalytika CZ se stala adoptivními rodiči geparda Tarry a geparda Spirita.

  Rádi bychom Vás pozvali na slavnostní křest těchto paterčat, který se uskuteční 13. června 2015 ve 13:00 u výběhu našich chráněnců v pavilonu šelem. Můžete se podívat nejen na slavnostní křest, ale i na vernisáž kreseb Joy Adamsové.

 • 14.05.2015

  Přijmeme pracovníka na pozici

 • 29.04.2015

  Navštivte naší fotogalerii můžete tam nalézt v rubrice služby nové fotografie z naší činnosti.

  Např.

 • 07.04.2015

  Naše společnost ve sdružení s firmou Zepris s.r.o. začala na konci února realizovat veřejnou zakázku BOJANOV, HORNÍ BEZDĚKOV – ČOV A KANALIZACE.

  Do konce března bylo plánováno provést 730 bm kanalizace. K poslednímu březnovému dni je realizováno cca 900 bm kanalizace.

  Proběhlo založení ČOV a probíhá betonování spodní stavby ČOV. Stavba čistírny odpadních vod je v předstihu oproti harmonogramu o cca 14 dní.

  Takže i přes nepříznivé klimatické podmínky probíhá stavba rychleji, než je stanoveno ve schválených časových harmonogramech.

 • 02.04.2015

  Příjemné prožití Velikonoc a jaro plné radosti, štěstí a zdraví

  přeje vedení a zaměstnanci společnosti

  Vodní zdroje Ekomonitor

 • 31.03.2015

  V období od října 2014 do března 2015 jsme realizovali objekt Vodních prvků, v rámci akce REVITALIZACE TYRŠOVÝCH SADŮ - PODZÁMECKÉHO PARKU V PARDUBICÍCH, STAVEBNÍ CELEK: PODZÁMECKÝ PARK.

  Generální dodavatel stavby byla společnost BAK Trutnov.

 • 27.02.2015

  Rádi bychom Vás společně s Dětským domovem Pardubice pozvali na oslavu 100. výročí od jeho založení.

  V Dětském domově Pardubice pečují zpravidla o děti ve věku od tří do osmnácti let nebo nejdéle do šestadvaceti let. Pro některé děti je jediným domovem – jiný nemají.

  Děti plnoleté mohou dětský domov opustit, ale často se rozhodnou zůstat do doby dokončení svého studia. Všechny děti mají soudem nařízenou ústavní výchovu.

 • 23.02.2015

  V současné době společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o realizuje práce v rámci projektu „Obnova krajinných struktur a podpora přírodních biotopů Kunětické hory“. Tento projekt, který je spolufinancován z Evropských fondů, má za cíl obnovu a podporu specifických ekologických podmínek lokality. Multiplikačním efektem je pak podpora turistické atraktivnosti této historicky významné lokality.

 • 17.02.2015

  Naše společnost podporuje Záchrannou stanici a ekocentrum „Pasíčka“.