Archiv aktualit

 • 29.04.2020

  PŘIJMEME HYDROGEOLOGA / INŽENÝRSKÉHO GEOLOGA

   

 • 07.04.2020

  PŘIJMEME PROJEKTANTA VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB

  Náplň práce: samostatná práce na vodohospodářských projektech.

  Požadujeme: VŠ nebo SŠ vzdělání odpovídající náplni práce, uživatelskou znalost práce na PC, samostatnost, řidičský průkaz skupiny B, flexibilitu a ochotu učit se novým věcem.

  Nabízíme: práci v prosperující a zavedené firmě, možnost dalšího profesního rozvoje, odpovídající mzdové ohodnocení, možnost ubytování, zaměstnanecké benefity.

  Nástup na uvedenou pozici je možný ihned.

 • 01.04.2020

  Momentálně máme volnou kapacitu dvou vrtných souprav. Jedná se o vrtnou soupravu Wirth B1A na kolovém podvozku Mercedes s jádrovým vrtáním do 10 metrů nebo vrtáním ponorným kladivem do 100 metrů, a lehkou vrtnou soupravu HVS 245 na pásovém podvozku s jádrovým vrtáním nebo vrtáním ponorným kladivem do 70 metrů. Vhodné (krom provádění inženýrskogeologických průzkumů) pro budování nových zdrojů vody, vrtání studní, atd.

  Kontakt pro zájemce: 469 682 303-5, zelená linka 800 13 11 13, ekomonitor@ekomonitor.cz.

 • 01.04.2020

  Společnost Bioanalytika CZ nabízí dezinfekci pro ochranu před koronavirem! Dezinfekce je míchaná ze směsi čistého lihu, glycerolu a peroxidu vodíku, vše doplněné převařenou vodou, v přesně daných poměrech, podle doporučení WHO a s povolením Ministerstva zdravotnictví. Takto umíchaná dezinfekce má kromě baktericidních i virucidní účinek, takže je vhodná přesně pro ochranu před koronavirem. A na rozdíl od řady komerčně dodávaných přípravků se jedná se o silně koncentrovaný produkt.

  Kontakt pro zájemce: Ing. Markéta Dvořáčková, 725 730 646, marketa.dvorackova@bioanalytika.cz.

 • 25.03.2020

  Ministerstvo

  20.03.2020

  Ministerstvo životního prostředí umístilo dne 19. března na své internetové stránky informaci o odložení ohlašovacích povinností pro soukromou i veřejnou sféru o tři měsíce. Tyto povinnosti nelze odložit plošně, proto MŽP vydalo pokyn České inspekci životního prostředí, aby za nesplnění ohlašovacích povinností (týká se např. souhrnných údajů podle zákona o odpadech, ročních zpráv o plnění povinností zpětného odběru elektroodpadu, baterií a pneumatik apod.), které měly termín v březnu a dubnu 2020, neukládala až do 30. června 2020 žádné sankce.

 • 20.03.2020

  Národní referenční centrum pro hygienu půdy a odpadů konstatuje, že dosud (18. březen) neexistuje žádný důkaz, že by došlo k nakažení či přenosu viru COVID-19  přímým nechráněným kontaktem během nakládání s infekčním, především zdravotnickým odpadem.

 • 12.03.2020

  Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s opatřeními proti koronaviru budou jarní termíny konání seminářů přesunuty na podzim 2020. O podrobnostech budeme všechny přihlášené účastníky a zájemce o semináře včas informovat. Prosíme o pochopení pro mimořádná opatření v mimořádné situaci.

  Tým seminářů a konferencí Ekomonitor

 • 02.03.2020

  Dne 28. února 2020 zveřejnilo Národní referenční centrum pro pitnou vodu Státního zdravotního ústavu stanovisko k otázce možného přenosu koronaviru SARS-CoV-2 pitnou vodou. Ve stanovisku NRC konstatuje, že je nepravděpodobné, že by se koronavirus mohl dostávat do zdrojů surové vody, neboť polovina zdrojů v ČR jsou zdroje podzemní a většinu povrchových zdrojů tvoří chráněné vodárenské nádrže na horních tocích řek. Navíc jsou respirační viry citlivé k dezinfekci chlorem i UV zářením.

 • 02.03.2020

  Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu č. 1/20 pro příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu. Výzva se týká podprogramu B (zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí) a C (zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy).

 • 30.01.2020

  PŘIJMEME PROJEKTANTA VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB

  Náplň práce: samostatná práce na vodohospodářských projektech.

  Požadujeme: VŠ nebo SŠ vzdělání odpovídající náplni práce, uživatelskou znalost práce na PC, samostatnost, řidičský průkaz skupiny B, flexibilitu a ochotu učit se novým věcem.

  Nabízíme: práci v prosperující a zavedené firmě, možnost dalšího profesního rozvoje, odpovídající mzdové ohodnocení, možnost ubytování, zaměstnanecké benefity.

  Nástup na uvedenou pozici je možný ihned.

 • 27.01.2020

  Rok 2020 má být podle usnesení Valného shromáždění OSN rokem zdraví rostlin. Na jaře se v Římě uskuteční konference ministrů zemědělství, která má schválit celosvětovou strategii ochrany zdraví rostlin do r. 2030. Pro Českou republiky jsou hlavními tématy kůrovcová kalamita, přemnožení hraboši a omezování dostupnosti přípravků na ochranu rostlin kvůli přísnějším požadavkům na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. Pro všechny, kteří jsou činní v oblasti ochrany vod, je zajímavá zejména skutečnost, že se ČR v rámci zmíněné strategie hodlá soustředit mj.

 • 20.01.2020

  Čtrnáct dní před koncem roku 2019 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím SFŽP ČR v rámci Národního programu Životní prostředí 12. výzvu pro prioritní oblast 1. Voda, podoblast 1.3 Čistota povrchových i podzemních vod, podporovaná aktivita 1.3.B Domovní čistírny odpadních vod. Cílem výzvy je vybudování soustav domovních čistíren odpadních vod do kapacit 50 EO v oblastech, kde výhledově nelze z technických nebo ekonomických důvodů připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

 • 10.12.2019

  Vedení společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. přeje společně se zaměstnanci společnosti všem obchodním partnerům, spolupracovníkům, zákazníkům a čtenářům našich internetových stránek hezké Vánoce a hodně zdraví a úspěchů v roce 2020.

 • 29.11.2019

  V září letošního roku se konala v Praze ustavující schůze Asociace sanačních společností a 15. listopadu 2019 byla Asociace zapsána do spolkového rejstříku. Jejím cílem je rozvoj, reprezentace a vzájemná podpora sanačních společností a šíření informací o cílech a výsledcích sanací ekologických škod. Naše společnost patří mezi zakládající členy, jimiž jsou dále DEKONTA, a.s., GEOSAN GROUP a.s., G-servis Praha spol. s r.o., VODNÍ ZDROJE, a.s., AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., FCC Česká republika, s.r.o., KHSanace s.r.o., EUROGAS a.s., GEOtest, a.s. a Ing. Marcel Pejzl.

 • 20.11.2019

  Parkem roku 2019 se na základě rozhodnutí odborné poroty stala revitalizace Tyršových sadů – Podzámeckého parku v Pardubicích. Naše společnost se v letech 2014 – 2015 na zmiňované revitalizaci také podílela, konkrétně na zhotovení průtočného systému obtékajícího zámecký areál a částečně na rekonstrukci odvodnění "Císařského náhonu". I my tak máme radost z ocenění i z toho, že se park stal po rekonstrukci jedním z nejnavštěvovanějších míst ve městě!

 • 14.10.2019

  Máme radost! Odborný architektonický dvouměsíčník ERA21, který spoluvytváří odbornou debatu o architektuře v souvislostech, vyzdvihl revitalizaci náhonu na Střelnici v Chrudimi jako příklad kvalitní revitalizace vodního toku na území města, a to v čísle, které se tématu vody v krajině i urbanizovaném prostředí speciálně věnuje. A protože se to tam nikde nepsalo, hlásíme se k tomu, že tuto povedenou revitalizaci prováděla právě naše společnost!

 • 30.09.2019

  V pátek 27. září byl po první etapě revitalizace, na níž jsme se od roku 2017 do letoška podíleli, slavnostně otevřen atletický sektor městského stadionu v Holicích. Naši kolegové zpracovávali dokumentaci pro stavební povolení a pro provedení stavby a autorský dozor, což obnášelo

 • 19.08.2019

  Změny v nakládání s kaly z čistíren odpadních vod, které přináší prováděcí vyhláška č. 437/2016 Sb., spočívají ve zpřísnění mikrobiologických kritérií a povinném ověřování účinnosti hygienizace kalů. Od 31. prosince 2019 bude dle tab. č. 1 příl. č. 4 vyhlášky možné na zemědělskou půdu ukládat pouze kaly kategorie I.

 • 22.07.2019

  Společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. obdržela v rámci programu B2B od České rozvojové agentury finanční prostředky na zpracování Studie proveditelnosti „Vodní nádrž Khray nwe – zdroj vody pro město Harir, provincie Shaqlawa, Irák“. Studie pomáhá řešit problémy se zásobením vodou pro obce poblíž města Harir, které trpí nedostatkem jak pitné vody pro obyvatelstvo, tak vody pro zemědělství – chov dobytka a závlahy zemědělských plodin.