Biologický filtr pro ČOV v Záporoží

Na začátku dubnu jsme odeslali do Záporoží vysoce automatizovaný biologický filtr, který bude sloužit k čištění vzduchu z čistírny odpadních vod v dánském pivovaru Carlsberg. Biofiltr bude napojen na centrální systém ČOV pivovaru. S délkou téměř 10 m je tento biofiltr zatím největším výrobkem naší plastikářské dílny.

Fotografie filtru najdete zde.