POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU – Life Cycle Assessment – LCA

Nová česká publikace shrnující základní metodické postupy metody LCA, jaká v ČR dosud nevyšla. Monografie vyšla 1. července 2009. Autorem je doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., pedagog Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Tištěný dokument
Datum vydání:
01.07.2009
ISBN:
978-80-86832-42-5
Počet stran:
264
Cena bez DPH:
181,82 Kč
Cena s DPH:
200,00 Kč
VYPRODÁNO

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU – Life Cycle Assessment – LCA

Monografie je členěna do třinácti kapitol:
- Úvod
- LCA přehledně
- Definice cílů a rozsahu studie LCA
- Inventarizace životního cyklu
- Hodnocení dopadů životního cyklu
- Hodnocení dopadu životního cyklu – kategorie dopadu
- Hodnocení dopadu životního cyklu – přehled metodik LCIA
- Interpretace životního cyklu
- Kritické přezkoumání studie LCA
- Podávání zpráv z LCA studií
- Informační zdroje pro studie LCA
- Použití LCA
- Závěr
 

Finální podobu publikace získala po připomínkách a pečlivě zpracované recenzi Ing. Květoslavy Remtové, CSc., pedagožky Vysoké školy ekonomické v Praze, z níž citujeme:

„Publikace Posuzování životního cyklu Life Cycle Assessment – LCA se zabývá metodou LCA neboli metodou posuzování životního cyklu produktových systémů. Vysvětluje podstatu metody a postup při její praktické aplikaci. Největší pozornost je zaslouženě věnována nejdůležitější části metody, a to způsobům hodnocení dopadu na životní prostředí. Důraz je přitom kladen na pochopení specifičnosti metody, tj. na principy kategorií dopadu. Velkým přínosem publikace je popis a kritické zhodnocení existujících charakterizačních modelů včetně uvedení jejich specifických rysů a optimálních oblastí použití. Krátká kapitola je věnována také databázím a software LCA.

Publikace je napsána čtivě a srozumitelně. Její vydání považuji za velmi užitečné a velice jej vítám, neboť o metodě LCA zatím v češtině nevyšla žádná takto komplexně a erudovaně zpracovaná publikace. Lze očekávat, že publikace bude v praxi velmi žádaná.“

Kniha včetně vysvětlivek použitých zkratek, slovníku vybraných termínů, věcného rejstříku a seznamu použité literatury má rozsah 264 stran a aspiruje na to, aby se stala účelnou a přehlednou pomůckou pro všechny, kteří se zabývají problematikou environmentálního managementu, i pro ty, jichž se tato problematika dotýká zatím jen okrajově. Kniha je vybavena řadou rovnic, grafů a tabulek a vyšla ve vhodném příručním formátu B5.


Objednávka

VYPRODÁNO - KNIHU UŽ NENÍ MOŽNÉ OBJEDNAT

Další knihy

ODPADY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ
Integrované sanační technologie
Základy remediace kontaminovaného půdního prostředí
POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU – Life Cycle Assessment – LCA (právě čtete)
Kompendium ochrany kvality ovzduší
Odpadové hospodářství
Kompendium sanačních technologií
Knihy další