Integrované sanační technologie

Kromě úvodu a krátké závěrečné kapitoly obsahuje publikace informace o rozdělení sanačních technologií, jejich základních principech, problematice jejich výběru a hodnocení, obecných zásadách pro aplikaci integrovaných technologií, o možnostech kombinace jednotlivých typů metod, možnostech jejich použití i faktorech, které jejich použití omezují atd. Integrované metody jsou podrobně popsány, popisy jsou doplněny vzorci, rovnicemi, tabulkami, obrázky a rozsáhlým výčtem literatury.

Tištěný dokument CD / DVD
Datum vydání:
16.05.2016
ISBN:
978-80-86832-91-3
Počet stran:
263
Cena bez DPH:
409,09 Kč
Cena s DPH:
450,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Integrované sanační technologie

Na začátku r. 2006 vyšlo Kompendium sanačních technologií, první publikace v češtině, která přinesla souhrnné informace o technologiích použitelných pro odstraňování ekologických zátěží a o ekonomice projektů v této oblasti. Editorem publikace velmi vstřícně přijaté odbornou veřejností a dnes již téměř rozebrané byl Ing. Vít Matějů, který v nové publikaci INTEGROVANÉ SANAČNÍ TECHNOLOGIE, shrnuje poznatky posledního desetiletí a nabízí čtenářům nový sofistikovanější pohled na jednotlivé sanační metody a zejména na možnosti jejich vzájemného kombinování.

Principy jednotlivých technologií popsané v Kompendiu samozřejmě platí dodnes, praktické zkušenosti ale již ukázaly, že použití jedné technologie často nevede ke snížení koncentrace kontaminantu na požadované hodnoty, nebo musí být realizováno neúměrně dlouho, takže je vhodné či přímo nezbytné různé sanační metody kombinovat a vytvářet jejich účinné sekvence. Kromě integrace technologií přináší současná sanační praxe řadu inovačních prvků, vyšší flexibilitu a ekonomickou výhodnost, využívá obnovitelné zdroje energie apod. Pro odborníky v oblasti ochrany životního prostředí a studenty příslušných oborů bude nová monografie respektující současný stav techniky a její trendy nepochybně vítaným a velmi užitečným zdrojem informací.

Kromě úvodu a krátké závěrečné kapitoly obsahuje publikace informace o rozdělení sanačních technologií, jejich základních principech, problematice jejich výběru a hodnocení, obecných zásadách pro aplikaci integrovaných technologií, o možnostech kombinace jednotlivých typů metod, možnostech jejich použití i faktorech, které jejich použití omezují atd. Integrované metody jsou podrobně popsány, popisy jsou doplněny vzorci, rovnicemi, tabulkami, obrázky a rozsáhlým výčtem literatury.


Objednávka

*
*
*

Další knihy

Základy remediace kontaminovaného půdního prostředí
Integrované sanační technologie (právě čtete)
ODPADY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ
POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU – Life Cycle Assessment – LCA
Kompendium ochrany kvality ovzduší
Odpadové hospodářství
Knihy další