Referenční listina

Rok 2021 Počet účastníků akce
22.09. Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou
Hotel U Kata, Štefánikova 92, 284 01 Kutná Hora
20 
03.09. Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou
Hesperia Hotel***, Brněnská 55, 779 00 Olomouc
20 
02.09. Zadržování vody v lesních ekosystémech
Hesperia Hotel***, Brněnská 55, 779 00 Olomouc
44 
24.06. Připravované prováděcí vyhlášky k zákonům o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností - webinář
Praha
67 
10.06. OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY-WEBINÁŘ
AURELI HOTEL GLOBUS, Praha
11 
27.05.
28.05.
SANAČNÍ TECHNOLOGIE XXIII
On-line
70 
12.05. POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY
Praha
25 
16.04. OCHRANA ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ AKTUÁLNÍ STAV, ZKUŠENOSTI A PRAXE
AURELI HOTEL GLOBUS, Praha
50 
15.04. Aktuální témata lesního hospodářství
AURELI HOTEL GLOBUS, Praha
95 
14.04. Kvalita vnitřního prostředí
webinář
30 
01.04. Posuzování vlivů záměrů na živontí prostředí (EIA)
AURELI HOTEL GLOBUS, Praha
45 
31.03. Vodní zákon a novela stavebního zákona
SEMINÁŘ SE USKUTEČNÍ ONLINE
53 
30.03. Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod
SEMINÁŘ SE USKUTEČNÍ ONLINE
82 
10.02.
11.02.
Vodárenská biologie 2021
Praha
118 
09.02. Zákon o odpadech - webinář
webinář
110