Referenční listina

Nejstarší
< Starší
Rok 1997 Počet účastníků akce
16.04.
17.04.
Využití biodegradačních metod při sanacích znečištění
Junior centrum, Seč
124 
30.01. Povinnosti zemědělských organizací v oblasti ekologie a sankce při jejich nedodržování
AIM, Pardubice
70 
23.01. Plnění povinností v ochraně ovzduší u středních
Obchodní centrum, Hradec Králové
172 
 
Rok 1996 Počet účastníků akce
27.11. Legislativně-technické podmínky uzavírání skládek, hodnocení rizikovosti skládek a problémy vzorkování
Dům techniky, Pardubice
131 
12.11. Vývoj české legislativy na ochranu ovzduší
Kulturní dům Dubina, Pardubice
189 
30.10. Aktuální informace pro energetiky
AIM, Pardubice
110 
24.10. Investování a provozování oboru vodovodů a kanalizací pro malé obce
Kulturní dům Dubina, Pardubice
77 
09.10. Čerpací stanice a distribuční sklady pohonných hmot, problematika ochrany ovzduší a provozně legislativní povinnosti jejich majitelů a provozovatelů
Obchodní centrum, Hradec Králové
125 
04.06. Inovace modelových výpočtů znečištění ovzduší a jejich aplikace na stanovení podílu zdrojů na škodách zemědělských a lesních celků
Kulturní dům Dukla, Pardubice
75 
18.04. Novela zákona o odpadech č. 300/1995 Sb. a její vliv na kategorizaci odpadů
Obchodní centrum, Hradec Králové
83 
27.03.
28.03.
Měření emisí
Hotel Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou
127 
26.02. Program odpadového hospodářství se zaměřením na úsek zemědělské výroby
Obchodní centrum, Hradec Králové
89 
09.02. Výpočet poplatků za znečišťování ovzduší
Agrobanka, Pardubice
69 
07.02. Aplikace energetického zákona č. 222/94 Sb. v praxi
Obchodní centrum, Hradec Králové
70 
25.01. Výpočet poplatků za znečišťování ovzduší
Obchodní centrum, Hradec Králové
298