Zadržování vody v lesních ekosystémech

Datum od:
02.09.2021 09:00
Datum do:
02.09.2021 14:30
Místo konání:
Hesperia Hotel***, Brněnská 55, 779 00 Olomouc
Druh:
seminář

SEMINÁŘ JE NÁHRADNÍ VARIANTOU ZA SEMINÁŘE PODPOROVANÉ SZIF, KTERÉ BYLY BEZ NÁHRADY ZRUŠENY. PŘIHLÁSIT SE MŮŽE KDOKOLI, ANIŽ BY SPLNIL PODMÍNKU VLASTNICTVÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY ČI LESA. 

 

Přednáší

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

 

seminář a webinář

Seminář se uskuteční v souladu s aktuální epidemiologickou situací a vládním nařízení. Počet míst na semináři je omezen, na webináři nikoliv.

 

témata semináře

- voda v lese pojetí zákona č. 289/1995 Sb.

- kategorizace lesů (dle zákona)

- pásma hygienické ochrany

- meliorace a hrazení bystřin v lesích

- hydrická x vodohospodářská funkce lesa

- opatření pro zpomalení odtoku srážkové vody z lesů

 

program semináře

8:00 – 9:00

registrace

9:00 – 10:30

odborný program

10:30 – 10:50

přestávka

10:50 – 12:20

odborný program

12:20 – 13:10

přestávka na oběd

13:10 – 14:40

odborný program

14:45

ukončení semináře

 

Upozornění pro úředníky a vedoucí úředníky

Program semináře se předkládá k akreditaci u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb. - průběžné vzdělávání;
- průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky. Účastníkům semináře bude e-mailem zasláno osvědčení.

 

 

Přiložené soubory

Předběžná přihláška

*
*

účastník
vystavovatel
přednášející
autor plakátového sdělení

Formulář zasílám jako upozornění na změnu kontaktních údajů