Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe XV

zveme Vás na konferenci

Datum od:
02.11.2021 09:00
Datum do:
03.11.2021 13:30
Místo konání:
Hotel Olympik, Praha
Druh:
konference

                      

si Vás dovolují pozvat na 15. ročník konference
OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ,
TEORIE A PRAXE

pořádaný pod záštitou
Ministerstva životního prostředí2. listopadu 2021


8,30 – 9,00


Registrace účastníků


9,00 – 9,10


Zahájení konference ministrem životního prostředí Mgr. Richardem Brabcem


 


Aktuální témata z oblasti legislativy týkající se ochrany ovzduší


9,15 – 9,35


Bc. Kurt Dědič, MŽP
Výsledky dotazníkové akce k připravované novele zákona


9,40 – 10,00


Mgr. Matěj Mrlina, MŽP
Návrh novely zákona o ochraně ovzduší


10,05 – 10,25


JUDr. Libor Dvořák, Ph.D., MŽP
Nový stavební zákon ve vztahu k ochraně životního prostředí


10,30 – 10,50


Mgr. Jana Harzerová, MŽP
Aplikace výjimek z BAT pro LCP a revize směrnice o průmyslových emisích


10,55 – 11,15


Přestávka na kávu


11,15 – 11,35


Mgr. Vendula Breburdová, MŽP
Budoucnost směrnice o kvalitě ovzduší


11,40 – 12,00


JUDr. Michal Bernard, Ph.D., Jan Trachta, AK Dohnal a Bernard
Právní úprava ochrany před zápachem ve vybraných zemích; úvahy o změnách
v ČR


12,05 – 12,25


 Ing. Petra Auterská, CSc., ODOUR, s.r.o.
Problematika pachových látek - zemědělské zdroje


 


Regulace zdrojů, opatření ke snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší


12,30 – 12,50


Ing. Jakub Achrer, MŽP
Odstupové vzdálenosti v kontextu připravované novely zákona o ochraně ovzduší


12,55 – 14,00


Ing. Jiří Horák, Ph.D.,  VŠB-TU
Co je projekt PopulAir.sk?


14,00 – 14,20


Oběd


14,25 – 14,45


RNDr. Josef Keder, CSc., ČHMÚ
Rozbor možných příčin výskytu špičkových koncentrací znečišťujících látek v Podkrušnohoří v ranních hodinách


14,50 – 15,10


Ing. Jiří Morávek, RNDr. Lubomír Paroha, Ph.D., Ascend s.r.o.
Identifikace hlavních příčin znečištění ovzduší v Severočeské hnědouhelné pánvi


15,15 – 15,35


RNDr. Jan Macoun, Ph.D., Jitka Haboňová, ČHMÚ
Projekt Aramis


15,40 – 16,00


Přestávka na kávu


 


Ekonomické nástroje v oblasti ochrany ovzduší


16,00 – 16,20


doc. Ing. Petr David, Ph.D., Břetislav Andrlík, Mendelova univerzita v Brně
Daně a poplatky jako nástroj dosažení cíle redukce emisí NOx v silniční dopravě v České republice


16,25 – 16,45


Ing. Ivo Marcin, SFŽP
Modernizační fond – možnosti pro podporu projektů ke zlepšení kvality ovzduší


16,50 – 17,10


Mgr. Libor Cieslar, MŽP
Operační program Životní prostředí 2021-2027 – podpora opatření k ochraně ovzduší


17,15 – 17,35


Mgr. Pavel Gadas, Linda Vonásková, MŽP
Kotlíkové dotace v novém programovém období (OPŽP+NZÚ)


17,40 – 18,00


Mgr. Ondřej Vlček, ČHMÚ
Hodnocení dopadů „Kotlíkových dotací“ na kvalitu ovzduší modelem CAMx


 


KOMENTOVANÁ POSTEROVÁ SEKCE


18,00 – 18,05


RNDr. Leona Vlasáková, Ph.D., Markéta Schreiberová, ČHMÚ
Kvalita ovzduší v regionech České republiky


18,05 – 18,10


RNDr. Vladimíra Volná, Blanka Krejčí, Daniel Hladký, ČHMÚ
Hodnocení znečištění ovzduší na základě rozptylových podmínek pro podporu managementu státní správy v Moravskoslezském kraji 


18,10 – 18,15


Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ
Územní disagregace emisí vybraných nesilničních zdrojů


18,15 – 18,20


Ing. Tomáš Ištok, Jan Čech, Adéla Holubová Šmejkalová, ČHMÚ
Vývoj koncentrací a chemického složení PM10 na Observatoři Košetice v topných a netopných sezonách


19,30 – 23,50


Společenský večer s tancem a rautem


3. listopadu 2021


9,00


Zahájení druhého dne konference


 


Monitoring kvality ovzduší a nové poznatky o dopadech znečištěného ovzduší, COVID-19


9,00 – 9,40


Ing. Helena Plachá, Irina Nikolova a kolektiv OKO ČHMÚ, Ing. Václav Novák, Markéta Schreiberová, Leona Vlasáková a kolektiv ISKO ČHMÚ
Hodnocení účinnosti programu "Kotlíkové dotace"


9,45 – 10,05


Mgr. Irina Nikolova, Zdeňka Rohanová, Helena Plachá, ČHMÚ
Analýza vybraných organických markerů k identifikaci zdroje


10,10 – 10,30


Ing. Radim Seibert, ČHMÚ
Výsledky identifikace zdrojů znečišťování ovzduší ve vybraných lokalitách Středočeského kraje


10,35 – 10,55


Mgr. Ondřej Vlček, ČHMÚ
Zpřesnění operativních map PM10 zahrnutím výstupu modelu CAMx, dalších doplňkových dat a využitím krigingu


11,00 – 11,20


RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., SZÚ
Problematika nových technologií v sanitaci


11,25 – 11,45


Přestávka na kávu


11,45 –12,05


Mgr. Pavel Chaloupecký, ENVItech Bohemia s.r.o.
Aplikace nı́zkonákladových senzorů pro měření́ kvality ovzduší́ v souvislosti s dopravními opatřeními


12,10 – 12,30


Ing. Petra Bauerová, Ph.D., ČHMÚ
Dosavadní zkušenosti s nízkonákladovými senzory kvality ovzduší


12,35 – 12,55


Ing. Adriana Šindelářová, ČHMÚ
První zkušenosti s měřením vertikálních profilů pomocí dronu


13,00 – 13,20


Mgr. Jáchym Brzezina, ČHMÚ
Vliv nouzového stavu na kvalitu ovzduší 


13,25 – 13,35


Diskuse a ukončení konference

PREZENČNÍ ÚČAST SE BUDE ŘÍDIT V TÉ DOBĚ PLATNÝM NAŘÍZENIM VLÁDY.

Přiložené soubory

Prezentace

Pro přístup k souborům prezentací zadejte heslo:

Zobrazit vše