Sanační technologie VII

Tištěný dokument
Datum vydání:
26.05.2004
ISBN:
80-86832-02-3
Počet stran:
128
Cena bez DPH:
90,91 Kč
Cena s DPH:
100,00 Kč
VYPRODÁNO

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Sanační technologie VII

Obsah sborníku:

 • Emil Rudolf
  Sanační práce v magickém roce 2004 z pohledu aktuální právní úpravy
 • Ivan Holoubek
  Implementace Stockholmské úmluvy v podmínkách České republiky - příprava národního implementačního plánu
 • Pavla Kačabová, Květoslav Vlk
  Informace z mezinárodních akcí zaměřených na problematiku odstraňování starých ekologických zátěží
 • Martin Kubal, Marek Šváb, Klára Slezáková
  Posouzení reálnosti sanačních limitů s pomocí reaktorového konceptu
 • Jiří J. Čermák, Josef Janků, Martin Šefara
  Určení sanačních limitů pomocí laboratorních sanačních zkoušek
 • Daniel Svoboda
  Cílové limity (nutnost specifického přístupu) část 1 - Cílové limity a zdravotní rizika
 • Michal Tylš, Zdeněk Zýma
  Cílové limity (nutnost specifického přístupu) část 2 - Sanační limity a rozhodnutí vodohospodářského orgánu
 • Jaroslav Žák, Jiří Čížek
  Cílové limity (nutnost specifického přístupu) část 3 - Cílové limity z hlediska doby a ceny sanace
 • Václav Mazura
  Cílové limity (nutnost specifického přístupu) část 4 - Problematika stanovení cílových limitů z pohledu hodnocení úspěšného ukončení sanace
 • Petr Hosnédl
  Praktické problémy při stanovení sanačních limitů
 • Jakub Kanta, Iveta Čepeláková
  Problematika určování cílových limitů na dvou případových studiích: Havárie cisterny s kaprolaktamem u Podhořan Sanace základen SFOR v Bosně
 • Pavel Dusílek
  Teoretické aspekty využití nanočástic v oblasti sanace podzemních vod
 • Petra Žáčková, Jan Vaněk, Radim Žebrák
  Využití oxihumolitového nosiče při biofiltracích podzemních vod a odpadních plynů
 • kolektiv autorů
  Použití nové technologie MYCELX při sanaci podzemních vod
 • Václav Vučka
  PCB a staré zátěže
 • Václav Beroušek
  Zkušenosti ČIŽP OI Praha z přípravy, průběhu a provádění sanačních prací
 • Miloš Polenka, Alena Polenková
  Kolín - KORAMO - sanace, odstranění starých ekologických zátěží
 • Milan Čáslavský, Jan Stach, Martin Teyschl, Pavel Volný
  Frýdek-Místek - Válcovny plechu - komplexní problematika řešení starých ekologických zátěží
 • Milan Hrbáč
  Sanace znečištění v horninovém prostředí - geologické práce (několik poznatků ze sanační praxe)
 • Lenka Veselá, Jan Němeček
  Pilotní testování biofiltrační bariéry
 • Ivan Landa
  Využití metody UV záření v sanační a komunální hydrogeologii a při snížení zdravotního rizika
 • Ivan Beneš
  Použití geotechnických metod při sanaci ekologických zátěží
 • Libor Bubík
  PAU - některé metodické nejistoty v geologické praxi (2. část)
 • Patrik Kabátník, Radim Kloza
  Zkušenosti z konstrukce a provozu podzemních reaktivních stěn
 • Jiří Charvát, Eva Pisková
  Sanace horninového prostředí na ložisku Stráž
 • Alena Kostečková, Zuzana Prónáyová, Jan Páca, Jan Páca jr., Marie Stiborová
  Aerobní degradace mononitrofenolových látek v kontinuálním reaktoru pomocí směsné populace
 • Daniel Dobeš, Ladislav Fuka, Michal Stejskal
  Estery aminokyselin jako ekologická maziva?
 • Zdeňka Březíková, Vratislav Bednařík, Milan Vondruška
  Stabilizace/solidifikace chladicí kapaliny z autovraků
 • Miroslav Minařík, Jan Masák, Alena Čejková, Martina Siglová
  Aplikace surfaktantů v bioremediačních procesech: srovnávací studie
 • Miroslav Minařík, Vítězslav Žák
  Snižující se počet patentů v bioremediačních technologiích?
 • Jiří Mikeš, Martina Siglová, Jan Masák, Alena Čejková, Vladimír Jirků, Veronika Sochorová
  Sorpce těžkých kovů pomocí PVAL gelu s imobilizovaným biosorbentem

 


Objednávka

VYPRODÁNO - SBORNÍK UŽ NENÍ MOŽNÉ OBJEDNAT

Další sborníky

Cyanobakterie
Vodárenská biologie 2004
Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací
Analytická data a jejich využití v praxi III
Sanační technologie VII (právě čtete)
Sborníky další