Firemní časopis 2011/1

Firemní časopis 2011/1Platná legislativa týkající se pořizování geologické dokumentace sanačních geologických prací*Naplnění vytčených základních tezí a principů v návrhu nového zákona o ochraně ovzduší předkládaného vládě ČR*Změny v plnění ohlašovacích povinnosti v oblasti ovzduší za rok 2010*Kontaminanty v životním prostředí

Úvodnik
strana 3
Ekomonitor a Bioanalytika v roce 2010
strana 4
Analýzy rizik starých ekologických zátěží pro Pardubický kraj
strana 5-11
Vrtná souprava HVS 245
strana 12
Testování metodiky NIKM bylo zahájeno
strana 13
Veřejná podpora pro oblast podpory 4.2. Operačního programu Životni prostředí (OPŽP)
strana 14
Platná legislativa týkající se pořizování geologické dokumentace sanačních geologických prací
strana 15-16
Rakouská cesta k hodnocení sanačních opatření na životním prostředí
strana 17-19
Rekonstrukce a modernizace UV Skuteč dokončena
strana 20
Naplnění vytčených základních tezí a principů v návrhu nového zákona o ochraně ovzduší předkládaného vládě ČR
strana 24-26
Ochrana ovzduší ve státní správě VI - teorie a praxe
strana 27
Hluk
strana 29
Legislativní rámec podnikání ve venkovském cestovním ruchu
strana 31-34
SAFARIKEMP – unikátní projekt v rámci cestovního ruchu spolufinancovaný z dotace ROP NUTS II Severovýchod
strana 35-37
K babičce do Banatu, aneb jak vypadá rozvoj šetrné turistiky ve vesnicích rumunských krajanů
strana 38-39
Změny v plnění ohlašovacích povinnosti v oblasti ovzduší za rok 2010
strana 40-42
Udržitelný rozvoj venkova a cestovní ruch
strana 43
Ledak
strana 44-47
Průmyslová ekologie II
strana 48
Vodárenská biologie 2011
strana 49
Kontaminanty v životním prostředí
strana 49
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi III
strana 50-51
Summary
strana 54-55
Vzdělávací akce - 1. pololetí 2011
strana 56

Nejbližší vydání

Firemní časopis 2013/01
Firemní časopis 2011/1 (právě čtete)
Firemní časopis 2010/2