Nasazení vrtné soupravy HVS 245 v roce 2012.

Datum vydání: 30.07.2012

Firma Ekomonitor, jako jedna z mála firem v České republice, může provádět průzkumné vrty a vrtané studny bez omezení. To znamená i vrty hlubší než 30 m. Vrty hlubší než 30 m jsou v ČR dozorovány Státní báňskou správou.

V prvním pololetí roku 2012 byla vrtná souprava HVS 245 nasazena na 9 lokalitách. Protože objem nasmlouvaných zakázek na rok 2012 je větší než výkon soupravy při normálním provozu (2 dělníci), byla souprava převedena do režimu vícesměnného provozu.

Souprava nyní pracuje nepřetržitě, včetně sobot a nedělí. Na vrtné soupravě se střídají 4 dělníci. Sortiment vrtných prací byl rozšířen o vrtané studny.

        
Průzkumný vrt   Manipulační šachta pro vrtané studně

 

 

V současné době je cena vody v Chrudimi u průměrné domácnosti 100,- Kč (4 Euro) za 1m3 z veřejného vodovodu. Cena zahrnuje vodné, stočné a poplatek za vodoměr. S tím, jak stoupá cena poplatku za vodou z veřejného vodovodu, stále více zákazníků si chce vybudovat svůj vlastní zdroj podzemní vody.

 

Firma Ekomonitor, jako jedna z mála firem v České republice, může provádět průzkumné vrty a vrtané studny bez omezení. To znamená i vrty hlubší než 30 m. Vrty hlubší než 30 m jsou v ČR dozorovány Státní báňskou správou. Příprava, projektování a realizace takovýchto vrtů musí být provedena v souladu s báňskými zákony a předpisy.

To se týká hlavně bezpečnosti práce a ochrany zdraví vrtných dělníků.
Příkladem úspěšně provedené vrtané studny v roce 2012 je vrt pro Střední školu zemědělskou a Vyšší odbornou školu Chrudim. Ve školním statku této školy byla vyhloubena soupravou HVS 245 vrtaná studna hluboká 65 m. Vrtem je jímána podzemní voda z mezozoických slínovců svrchní křídy. Vrtanou studnou byl zajištěn zdroj vody o vydatnosti 0,5 l/s. Ve vodoprávním povolení je povolen odběr podzemní vody v množství 5 000 m3/rok. Voda svou kvalitou vyhovuje jako pitná voda bez úpravy. Cena za provedení vrtané studny byla 250.000,- Kč. Viz následující tabulka:
 

Položka Jednotka Počet jednotek
1 Vrtné práce, vystrojení, plášť bm 65
2 Přeprava vrtné soupravy celkem 1
3 Příprava pracoviště celkem 1
4 Ověřovací čerpací zkouška celkem 1
5 Čerpací zkouška den 23
6 Příprava pracoviště HDZ celkem 1
7 Základní chemický rozbor ks 3
8 Úplný chemický rozbor + radon + pesticidy ks 1
9 Odběry a doprava vzorků celkem 6
10 Ostatní režie HG průzkumu (závěrečná zpráva vyhodnocující hydrogeologický dohled, sled a řízení prací celkem 1
Cena včetně 20% DPH 250 000,- Kč

Za nákup vody z veřejného vodovodu (vodné) by škola zaplatila 5 000 m3/rok x 40,- Kč za 1m3 = 200.000,- Kč/rok. Z výpočtu vychází, že škole se investice do vlastního vrtu vrátí za 15 měsíců.

Řez hotovým vrtem v zemědělské škole:

 Řez hotovým vrtem

 S rostoucí cenou vody bude i nadále stoupat zájem o vrtané studny.
Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o. zajišťují vyhloubení vrtané studny na klíč, tj.:

  1. Projekt vrtané studny včetně hydrogeologické části. Zajištění vodoprávního povolení k realizaci vrtu.
  2. Vrt je vyhlouben pod dozorem geologa a vyhodnocen v závěrečné zprávě (včetně kvality vody).
  3. Firma zajišťuje vystavení povolení odběru podzemní vody na vodoprávním úřadu.

Pro informaci připojujeme několik fotografií z provozu vrtné soupravy:

Hloubení vrtané studny

Hloubení vrtané studny

 
Pracoviště vrtu hlubokého 65 m.      Zavrtávání úvodní kolony průměr 273 mm.

 

      
Vrtání průzkumného vrtu    Vrtání na jádro

 

 
Odběr vzorků zeminy      Výstroj vrtané studny PVC-U 140x4,1 mm

 

 
Geologická dokumentace vrtu      Dokončený průzkumný vrt