Azbest

zveme Vás na pokračování semináře a webináře AZBEST

Datum od:
23.11.2021 09:00
Datum do:
23.11.2021 15:30
Místo konání:
AURELI HOTEL GLOBUS, Praha
Druh:
seminář

PROGRAM SEMINÁŘE A WEBINÁŘE

9:00 - 9:25
Inspekce zjištění výskytu azbestu v podmínkách ČR
Ing. Zoja Guschlová, Ph.D., Česká asociace pro odstranění azbestu, z.s.

 

9:30 - 9:55
Sanace azbestové zátěže a následná přeprava azbestového odpadu na příslušné skládky NO
Ing. Zoja Guschlová, Ph.D., Česká asociace pro odstranění azbestu, z.s.

 

10:00 - 10:25
Kontrolní mechanismy při zjišťování kontaminace prostředí azbestem
Ing. Zoja Guschlová, Ph.D., Česká asociace pro odstranění azbestu, z.s.

 

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu
 

10:50 - 11:00 Inhalace azbestových vláken vs. přímé dopady na lidské zdraví
Karel Bašák

 

11:05 - 11:30 Nemoci z povolání způsobené inhalací azbestových vláken
prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., Fakultní nemocnice Plzeň

 

11:35 - 11:55
Těžba lomového kamene obsahující azbestové minerály vs. legislativní absence
Ing. Zoja Guschlová, Ph.D., Česká asociace pro odstranění azbestu, z.s.

12:00 - 12:50 oběd
 

12:50 - 13:00
Zkušenosti obyvatel s provozem kamenolomu Želešice
Lenka Pokorná, Želešice bez azbestu, z.s.

 

13:00 - 13:05
Česko bez azbestové zátěže za EU finance aneb dočasná fata morgána
Ing. Zoja Guschlová, Ph.D., Česká asociace pro odstranění azbestu, z.s.

 

13:10 - 13:40
Národní profil azbestu ČR zpracovaný SZÚ ve spolupráci s WHO
RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., Státní zdravotní ústav

 

13:45 - 14:00 Diskuse a ukončení semináře
Změna programu vyhrazena

 

CÍLOVÁ SKUPINA
Seminář a webinář je určen pro: investory, stavební firmy, odborníky ze zdravotních ústavů
a hygienických stanic, pracovníky samosprávy, státní správy, pracovníky České inspekce životního prostředí, a ostatní odbornou veřejnost.

AKREDITACE
 AK/PV-433/2020  AK/VE-296/2020
 

Přiložené soubory