NANOBEZPEČNOST

ZVEME VÁS NA SEMINÁŘ A WEBINÁŘ

Datum od:
13.10.2021 09:00
Datum do:
13.10.2021 15:00
Místo konání:
AURELI HOTEL GLOBUS, Praha
Druh:
seminář

NANOBEZPEČNOST

V posledních letech zaznamenaly nanotechnologie nebývalý rozvoj. V souvislosti s tím vyplynuly také oprávněné obavy týkající se bezpečnosti. S ohledem na některé nepříznivé zkušenosti z minulosti (škodlivé účinky azbestu, cigaretového kouře, výfukových plynů, DDT atd.) Jako každá nová technologie představují nano-technologie velký přínos, který je však rovněž doprovázen možnými environmentálními a zdravotními riziky.

PROGRAM SEMINÁŘE A WEBINÁŘE

 • 8,30 – 9,00     Registrace účastníků 
 • 9,00 – 9,15    RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., SZÚ
 • Úvodní slovo
 • 9,15 – 10,00    prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D,  VŠB-TU
 • Nanomateriály v životním prostředí
 • 10,00 – 10,45    doc. Ing. Jana Drbohlavová, Ph.D.,  VUT v Brně
 • Vybrané nanomateriály    
 • 10,45 – 11,05    Přestávka na kávu
 • 11,05 –11,50       zástupce Centra hygieny práce a pracovního lékařství, SZÚ
 • Zdravotní rizika nanomateriálů a ochrana pracovního prostředí (dopady, limity)
 • 11,50 –12,35    prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., VFN a 1. LF UK
 • Účinky nanočástic na lidské zdraví  
 • 12,35 – 13,10    Oběd
 • 13,10 – 13,55    Ing. Mgr. Táňa Závodná, Ph.D., ÚEM AV ČR
 • Odhad rizik spojených s toxickými účinky nanomateriálů
 • 13,55 – 14,40    prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc.,  VUT v Brně
 • Metodika snižování rizik v provozech s výskytem jemných
  a ultrajemných částic
 • 14,40 – 15,00     Diskuse a ukončení semináře

Prezenčně se seminář uskuteční v případě, že to budou dovolovat protiepidemiologická opatření.

Přiložené soubory