Zvýšení absorpční kapacity pro operační program životní prostředí, prioritní osu 2 'Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí' - 21.8.2008

Datum: 21.08.2008

Sál hotelu Atom před zahájením
Registrace účastníků
Přednáška Ing. Jana Kužela z MŽP
Pohled do sálu
Ing. Jan Kužel přednáší o Novém zákonu o ochraně vnějšího ovzduší
Účastníci semináře
Účastníci semináře
Přednášejíci Ing. Marek Bruštík z KÚ Moravskoslezského kraje
Přednášejíci Ing. Marek Bruštík z KÚ Moravskoslezského kraje
Přestávka
Občerstvení
Diskuze u kávy
Diskuze u kávy
Za Českou inspekci ŽP přednášel Ing. Radomír Štěrba
Ing. Alena Matyášková z SFŽP