Zvýšení absorpční kapacity pro operační program životní prostředí, prioritní osu 2 'Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí' - 26.8.2008

Datum: 26.08.2008

Zahájení semináře
Ing. David Plíštil, Ph. D. (SFŽP)
Úvodní slovo Ing. Kužela z MŽP
Nalevo Ing. Jiří Morávek (Ascend s.r.o.), napravo Ing. Tomáš Procházka (ČIŽP)
Nalevo Ing. Zdeňka Hlavatá(SFŽP), napravo Ing. David Plíštil, Ph.D. (SFŽP)
Účastníci semináře
Pohled do sálu
Přednáška Ing. Jana Kužela (MŽP)
Přednáška Ing. Tomáše Procházky (ČIŽP)
Přednáška Ing. Zdeňky Hlavaté (SFŽP)
Přednáška Ing. Jiřího Míky