Zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě

Datum: 23.04.2008

Registrace účastníků
Konferenční sál hotelu Populus
Konferenční sál hotelu Populus
Přednášející JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. z Právnické fakulty UK
Přednáška odborného garanta Mgr. Libora Dvořáka, ředitele legislativního odboru, MŽP
Prezentace RNDr. Jana Krhovského, CSc. z odboru ochrany horninového a půdního prostředí,oddělení nerostných zdrojů, MŽP
Diskuze u předsednického stolu (vlevo JUDr. Ondřej Vícha, vpravo Mgr. Libor Dvořák)
Zasvěcená diskuze mezi účastníky
Zasvěcená diskuze mezi účastníky
Poznámky k výkladu
Přestávka
Diskuze