Vodní zákon č. 254/2001 Sb., v platném znění

Datum: 30.09.2010

Futuristický kongresový sál hotelu Jehla
Ing. Michal Krátký (Povodí Vltavy)
Lektoři prom. práv. Jaroslava Nietscheová a Ing. Michal Krátký odpovídali na dotazy účastníků prakticky nepřetržitě
O přestávce
Diskuse o přestávce
Pohled do auditoria při přednáškách
Nabitý sál prozrazoval velký zájem účastníků