Vodárna a vodovod Třebel

Datum: 01.07.2016 - 30.04.2017

Zhotovení nových trubních rozvodů po osadě Třebel částečně hloubením a částečně bezvýkopovou technologií. Provedení nové přípojky elektro, výstavba vodojemu a zhlaví vrtu, dodávka nového objektu úpravny vody a dodávka kompletní technologie čerpání a dodávky vody pro osadu Třebel.