VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2015

Datum: 04.02.2015 - 05.02.2015

odborná garantka konference
předsednický stůl
pohled do sálu
pohled do sálu
výstavní stůl
Ing. Lenka Fremrová
Mgr. Petr Pumann
Ing. Milena Vágnerová
Ing. Jan Brejcha
Mgr. Lukáš Pop
doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
Ing. Ladislava Matějů
diskuse
Ing. Jan Potužák, Ph.D.
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.
doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc.
předsednický stůl
Mgr. Jakub Dobiáš
Mgr. Daniel Fiala
Mgr. Rodan Geriš
začátek posterové sekce
Ing. Michaela Doláková
Bc. Michaela Kostorková
Ing. Vojtěch Trousil
prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.
Mgr. Zuzana Blažková
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.
Ing. Lukáš Fuka
koktejl s občerstvením
koktejl s občerstvením
pohled do sálu
pohled do sálu
Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.
Ing. Zuzana Nováková
Ing. Vladimíra Škopová
Ing. Lucie Chovancová
Ing. Iva Prokešová
Ing. Lukáš Fuka