Sanační technologie XI

Datum: 20.05.2008 - 22.05.2008

Společenský program jsme zahájili prohlídkou baziliky sv. Prokopa, zapsané v seznamu památek UNESCO
Chlad a celodenní déšť nás překvapil, ale od prohlídky baziliky neodradil
Dokonce klobouky přišly ke cti (doc. Kočí v rozhovoru o počasí s Ing. Švábem)
Zástupci slovenského ministerstva životního prostředí - uprostřed RNDr. Vlasta Jánová, ředitelka odboru geologických faktorů
Při vstupu do baziliky musí klobouky dolů (RNDr. Vohnout)
Před zahájením welcome drinku v Zadní synagoze
Účastníky konference přivítal starosta města Třebíč Ing. Ivo Uher
Kytarový koncert Jana Matěje Raka
U sklenky košer vína zástupci společnosti EPS, s.r.o. Ing. Siglová a Ing. Mikeš, vlevo A. Pecinová
Welcome drink v plném proudu
Interiér Zadní synagogy
Odborný program se konal v kongresovém centru Pasáž
Pasáž - pohled z Městské věže
Divadelní sál kongresového centra Pasáž
Pódium je připravené pro zahájení
Také u registrace skončily přípravy
Účastníků začíná přibývat
Před devátou je u registrace fronta jako vždy
Naštěstí je pořadatelský tým letos posílen
Zaregistrovat všech 270 účastníků a rozdat konferenční materiály ale není hračka
Kdo přišel na poslední chvíli, vystál si frontu už od schodiště
Předsednictvo konference zaujalo místa
Za chvíli bude konference zahájena
Jen ještě domluvit poslední detaily
Hejtman kraje Vysočina RNDr. Miloš Vystrčil se zdraví s náměstkem hejtmana Středočeského kraje Ing. Vilémem Žákem
Doc. Burkhard se připravuje k zahájení konference
Sál utichá
V úvodu vystoupil čestný předseda konference doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc., prorektor pro vědu a výzkum VŠCHT Praha
RNDr. Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina, vítá účastníky v Třebíči
Úvodní vystoupení náměstka ministra životního prostředí Ing. Karla Bláhy, CSc.
Ing. Vilém Žák, náměstek hejtmana Středočeského kraje, přednesl referát o odstranění chemických látek (odpadů) z nelegálního skladu v Nalžovicích
Ředitelka odboru ekologických škod MŽP RNDr. Pavla Kačabová hodnotí vývoj procesu odstraňování ekologických zátěží od května 2007 do května 2008
Z pohledu Ministerstva financí zhodnotil současný stav odstraňování ekologických škod Ing. Jaroslav Zima, ved. Odd. ekologické škody
JUDr. Ondřej Vícha z MŽP přednesl příspěvek týkající se nově přijatého zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě
Referát o potřebných povoleních k nakládání s vodami u sanačních prací a příslušných ustanoveních vodního zákona přednesl zástupce státního podníku Povodí Vltavy Ing. Michal Krátký
O přestávkách se pozornost soustřeďovala na vystavená plakátová sdělení
Postery byly po celou dobu konference vystaveny ve foyeru
U registrace byly po celou dobu konference vystaveny sborníky z předchozích akcí a další publikace vydané Ekomonitorem
Kuloáry jsou kuloáry a nad ně není …
Hotel Grand - pohled z Městské věže
Hlavní zástupce pořadatele Mgr. Pavel Vančura, jednatel společnosti Vodní zdroje Ekomonitor se spolupracovnicemi je připraven zahájit společenský večer
Bc. Alena Pecinová vítá účastníky a děkuje společnosti Dekonta, a.s. za podporu konference
Ing. Daniel Grůza přebírá v kategorii A první cenu za snímek Sáňky v laguně - fotosoutěž vyhlásila společnost Vodní zdroje Ekomonitor
Mgr. Pavel Vančura blahopřeje Ing. Břetislavu Crhovi k první ceně v kategorii B za snímek Večírek
Druhé místo v kategorii B obsadila snímkem
RNDr. Tomáš Havlík, předseda správní rady společnosti Dekonta a.s., jako zástupce generálního partnera konference zahajuje společenský večer
Koncert folkové skupiny Spirituál kvintet
Pohled do velkého sálu hotelu Grand při koncertu Spirituál kvintetu
Obsazena je i galerie
Před chvílí začal ve všech prostorách hotelu Grand raut
Zábava v plném proudu (ve žlutém Ing. Alena Rodová, VÚAnCH)
V hudebním klubu Titanic je z čeho vybírat i před půlnocí
Díky vstřícnosti Městského kulturního střediska v Třebíči měli účastníci vstup na Městskou věž po celou dobu konference zdarma