Sanační technologie X

Datum: 23.05.2007 - 24.05.2007

Společenský program X. konference Sanační technologie začínal ochutnávkou vín Jakubík a welcome drinkem v Archeoskanzenu v Modré. Účastníky uvítal ve Velmožském paláci starosta Modré pan Miroslav Kovářík, v kostelíku se představil komorní vokální soubor Malé hudební družení, který čerpá z lidové slovanské zpěvnosti a interpretuje staroslověnské biblické a liturgické texty.

Společenský program X. konference Sanační technologie začínal ochutnávkou vín Jakubík a welcome drinkem v Archeoskanzenu v Modré. Účastníky uvítal ve Velmožském paláci starosta Modré pan Miroslav Kovářík, v kostelíku se představil komorní vokální soubor Malé hudební družení, který čerpá z lidové slo
Společenský program X. konference Sanační technologie začínal ochutnávkou vín Jakubík a welcome drinkem v Archeoskanzenu v Modré. Účastníky uvítal ve Velmožském paláci starosta Modré pan Miroslav Kovářík, v kostelíku se představil komorní vokální soubor Malé hudební družení, který čerpá z lidové slo
Společenský program X. konference Sanační technologie začínal ochutnávkou vín Jakubík a welcome drinkem v Archeoskanzenu v Modré. Účastníky uvítal ve Velmožském paláci starosta Modré pan Miroslav Kovářík, v kostelíku se představil komorní vokální soubor Malé hudební družení, který čerpá z lidové slo
Společenský program X. konference Sanační technologie začínal ochutnávkou vín Jakubík a welcome drinkem v Archeoskanzenu v Modré. Účastníky uvítal ve Velmožském paláci starosta Modré pan Miroslav Kovářík, v kostelíku se představil komorní vokální soubor Malé hudební družení, který čerpá z lidové slo
Společenský program X. konference Sanační technologie začínal ochutnávkou vín Jakubík a welcome drinkem v Archeoskanzenu v Modré. Účastníky uvítal ve Velmožském paláci starosta Modré pan Miroslav Kovářík, v kostelíku se představil komorní vokální soubor Malé hudební družení, který čerpá z lidové slo
Společenský program X. konference Sanační technologie začínal ochutnávkou vín Jakubík a welcome drinkem v Archeoskanzenu v Modré. Účastníky uvítal ve Velmožském paláci starosta Modré pan Miroslav Kovářík, v kostelíku se představil komorní vokální soubor Malé hudební družení, který čerpá z lidové slo
Na konferenci se zaregistrovalo cca 280 účastníků.
Odborný program probíhal ve Velkém sále Klubu kultury v Uherském Hradišti.
Odborný program probíhal ve Velkém sále Klubu kultury v Uherském Hradišti.
Před zahájením konference vystoupili s krátkým uvítáním statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje p. Vojtěch Jurčík a starostové měst Uherské Hradiště a Kunovice - pánové Ing. Libor Karásek a Ing. Jiří Vařecha.
Spolupořadateli konference byly Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., VŠCHT v Praze, MŽP a generální sponzor akce společnost EPS, s.r.o. První blok proběhl za předsednictví doc. Ing. Jiřího Burkharda, CSc., RNDr. Pavly Kačabové, ředitelky odboru EŠ MŽP, a Ing. Miroslava Minaříka, jednatele společnos
Odpolední blok dne 22. 5. řídili doc. Dr. Ing. Martin Kubal (VŠCHT), doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. (TUL) a RNDr. Petr Vohnout (MŽP).
Odpolední blok dne 22. 5. řídili doc. Dr. Ing. Martin Kubal (VŠCHT), doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. (TUL) a RNDr. Petr Vohnout (MŽP).
Předsednictví třetího bloku se ujali doc. Ing. Josef Janků, CSc., Ing. Jiří Čermák, Ph.D. (oba VŠCHT) a Ing. Martina Siglová, Ph.D. (EPS, s.r.o.)
Předsednictví třetího bloku se ujali doc. Ing. Josef Janků, CSc., Ing. Jiří Čermák, Ph.D. (oba VŠCHT) a Ing. Martina Siglová, Ph.D. (EPS, s.r.o.)
Za řečnickým pultem se vystřídalo téměř třicet řečníků - např. doc. Dercová ze Slovenské technické univerzity
RNDr. Vohnout s referátem o činnosti ČR v rámci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě,
Ing. Jiří Tylčer, CSc.
RNDr. Jiří Čížek, jednatel společnosti Ochrana podzemních vod a člen výkonné rady ČAH
Nebo Ing. Vít Matějů (Envisan-Gem, a.s.,), který informoval o zkušenostech své firmy s odstraňováním ekologických zátěží ve Švédsku a Nizozemí.
Zajímavý a aktuální příspěvek přednesl za společnost Dekonta, a.s., vedoucí divize Ekologické havarijní služby Mgr. Jakub Kanta. Referát se týkal řešení havarijní situace v nelegálních skladech chemických látek a odpadů v obcích Libčany a Chvaletice.
Posluchači se zájmem vyslechli diskusní referát RNDr. Petra Kvapila, Ph.D. (Aquatest, a.s.) o vhodnosti kombinovaného použití vybraných in-situ sanačních metod při řešení kontaminace podzemních vod
I vystoupení Mgr. Želmíry Greifové na téma bioremediace alifatických chlorovaných uhlovodíků.
Příspěvky, které pro nedostatek času nemohly být zařazeny do programu jako referáty, zpracovali autoři jako plakátová sdělení.
V posterové sekci s pětadvaceti plakátovými sděleními měly významný podíl příspěvky vysokých škol
Kolektiv pracovníků generálního sponzora konference - společnosti EPS.
Zástupci sponzorů Ing. Miroslav Minařík (EPS) a Ing. Vlastimil Píštěk (Inpost, s.r.o.) - ve stínu Ekomonitoru.
Na nedostatek zájmu si nemohl stěžovat ani vystavovatel - společnost Ekotechnika.
Na nedostatek zájmu si nemohl stěžovat ani vystavovatel - společnost Ekotechnika.
O přestávkách se živě diskutovalo nejen v sále a v předsálí, ale díky krásnému počasí i před Klubem kultury.
O přestávkách se živě diskutovalo nejen v sále a v předsálí, ale díky krásnému počasí i před Klubem kultury.
Pro dopravu do vzdálenějšího hotelu a pro prohlídky Uherského Hradiště byl účastníkům k dispozici turistický vláček.
Velký společenský večer zahájili společně Alena Pecinová za pořádající Vodní zdroje Ekomonitor, starosta Uherského Hradiště Ing. Libor Karásek a pan Bohumil Píštěk, za sponzory.
Úvod večera obstarala pod vedením primáše Jiřího Pavlici cimbálová muzika Hradišťan. Z jejího temperamentního a zároveň citlivého vystoupení v působivém prostředí bývalé jezuitské koleje Reduta přebíhal až mráz po zádech.
Úvod večera obstarala pod vedením primáše Jiřího Pavlici cimbálová muzika Hradišťan. Z jejího temperamentního a zároveň citlivého vystoupení v působivém prostředí bývalé jezuitské koleje Reduta přebíhal až mráz po zádech.
Nádvoří Reduty při zahájení slavnostního večera a během programu.
Nádvoří Reduty při zahájení slavnostního večera a během programu.
Nádvoří Reduty při zahájení slavnostního večera a během programu.
Nádvoří Reduty při zahájení slavnostního večera a během programu.
Nádvoří Reduty při zahájení slavnostního večera a během programu.
Rockový sbor Svatý pluk roztleskal, roztančil a nadchnul účastníky stejně jako v roce 2005. Ostatně jistě ne náhodou si Svatý pluk pod vedením sbormistra Jana Gajdošíka zvolila v loňském roce jako předkapelu slavná britská hardrocková formace Deep Purple.
Rockový sbor Svatý pluk roztleskal, roztančil a nadchnul účastníky stejně jako v roce 2005. Ostatně jistě ne náhodou si Svatý pluk pod vedením sbormistra Jana Gajdošíka zvolila v loňském roce jako předkapelu slavná britská hardrocková formace Deep Purple.
Rockový sbor Svatý pluk roztleskal, roztančil a nadchnul účastníky stejně jako v roce 2005. Ostatně jistě ne náhodou si Svatý pluk pod vedením sbormistra Jana Gajdošíka zvolila v loňském roce jako předkapelu slavná britská hardrocková formace Deep Purple.
Rockový sbor Svatý pluk roztleskal, roztančil a nadchnul účastníky stejně jako v roce 2005. Ostatně jistě ne náhodou si Svatý pluk pod vedením sbormistra Jana Gajdošíka zvolila v loňském roce jako předkapelu slavná britská hardrocková formace Deep Purple.
Cimbálovou muziku Sudovjan někteří poslouchali, jiní s ní zpívali a další tančili.
Cimbálovou muziku Sudovjan někteří poslouchali, jiní s ní zpívali a další tančili.
Na nabídku sudových vín regionální vinotéky Vinárius probíhající na nádvoří Reduty navazoval uvnitř Reduty košt stopětadvaceti vzorků moravských vín, k němuž všichni účastníci obdrželi katalog.
Na nabídku sudových vín regionální vinotéky Vinárius probíhající na nádvoří Reduty navazoval uvnitř Reduty košt stopětadvaceti vzorků moravských vín, k němuž všichni účastníci obdrželi katalog.
Na nabídku sudových vín regionální vinotéky Vinárius probíhající na nádvoří Reduty navazoval uvnitř Reduty košt stopětadvaceti vzorků moravských vín, k němuž všichni účastníci obdrželi katalog.
Raut probíhal i v prostorách Klášterní restaurace a vinárny.
Jednatel pořádající společnosti a člen organizačního výboru Mgr. Pavel Vančura s kolegyní Danielou Drápalíkovou.
Na koštu.
Ale že se ten společenský večer vydařil, pánové!
Ale že se ten společenský večer vydařil, pánové!
Nad ránem osiřely housle, cimbál i skleničky na kašně.
Nad ránem osiřely housle, cimbál i skleničky na kašně.
Loučíme se, abychom se sešli na konferenci Sanační technologie XI, která se bude konat ve dnech 20. - 22. května 2008.
Loučíme se, abychom se sešli na konferenci Sanační technologie XI, která se bude konat ve dnech 20. - 22. května 2008.