Sanace bývalé prádelny a čistírny Přelouč

Datum: 01.05.2013 - 31.12.2015

velká jáma - odtěženo po úroveň převázek štětové stěny
stripovací věže
sanační technologie
demolice
demolice
sanační technologie
předvrty pro štětovou stěnu
štětovnice - velká jáma
předvrty - malá jáma
štětovnice - velká jáma
odtěžba - velká jáma
detail štětové stěny
štětovnice - malá jáma
zarážení štětovnic
zarážení štětovnic
odtěžba - velká jáma
odtěžba - velká jáma
informační tabule
velká jáma - odtěženo po převázky
závrty
závrty
informační tabule
velká jáma - odtěžba a vrt
velká jáma - vzorkování
detail menší jámy s umístěním šachet pro vrty
velká jáma - dotěžba
velká jáma před vytažením štětovnic
malá jáma - vytažení štětovnic
vrtná souprava HVS
vrtná souprava
březen 2015
březen 2015
březen 2015
duben 2015
červen 2015
červen 2015
červen 2015
červen 2015
červen 2015
červen 2015
červen 2015
červen 2015
červen 2015
červen 2015
předvrty pro štětovnice
říjen 2015
říjen 2015