Sanace areálu bývalého podniku Strojobal Kouřim - Molitorov

Datum: 20.09.2017

Sanační výkop - zavážení, hutnění, osazení šachty na kanalizaci
Budova sanační technologie
Část sanační technologie
(Nekonečná) těžba bahna ze štoly
Bourání nadzemní části odlučovače ropných látek
Hloubení jímky JD-1 ve sklepě
Budování výkopů pro potrubí a kabeláž, vlevo šikmé ventingové vrty
Budova sanační technologie, billboard SFŽP
Příprava zpevněné plochy pod sanační technologii
Odstraňování azbestových desek z podhledu odmašťovny