Revitalizace vodotečí a rybníků - Opatovický kanál

Datum: 23.09.2017

Revitalizace vodotečí a rybníků. Foto z Polabí.