Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) se zaměřením na aktuální novelizaci právní úpravy

Datum: 08.04.2015