Ochrana ovzduší ve státní správě XIII

Datum: 14.11.2018

Welcome drink
Welcome drink
Pohled do sálu
Pohled do sálu
Pohled od sálu
Občerstvení
Občerstvení
Postery
Exkurze
Exkurze
Exkurze
Exkurze
Exkurze
Společnský večer
Společenský večer
Společenský večer
Pohled od sálu
Pohled od sálu