Ochrana ovzduší ve státní správě VIII - teorie a praxe

Datum: 18.11.2013 - 20.11.2013

Exkurze a welcome drink proběhly v předvečer konference v prostorách společnosti Bohemia Sekt ve Starém Plzenci
Vystavené exponáty se samozřejmě líbily všem
Na exkurzi v provozu
Odborný program probíhal v konferenčním sále hotelu Primavera
Pohled do auditoria po zahájení konference
Pohled do konferenčního sálu
Předsedající
Přednáška RNDr. Lubomíra Parohy a Ing. Jiřího Morávka ze společnosti Ascend
Mgr. Veronika Tomášková informuje posluchače o poslaneckých a dalších návrzích změn zákona o ochraně ovzduší
Zástupci Českého hydrometeorologického ústavu přispěli ke zdaru konference nejen referáty, ale i několika plakátovými sděleními
Prezentace společnosti Envitech Bohemia
Ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP Ing. Jan Kužel referoval o střednědobé strategii zlepšení kvality ovzduší v ČR
Zahájení společenského večera
Při přípitku
Raut
Druhý den odborného programu
Program druhého dne zahájil přednáškou o nových poznatcích o vlivu znečištěného ovzduší na molekulární úrovni MUDr. Radim Šrám, DrSc. z ÚEM AV ČR
O možnostech identifikace původu znečištění ovzduší pomocí kombinace imisních a meteorologických měření přednášel RNDr. Josef Keder, CSc.
Přednáška Mgr. Blanky Krejčí z ČHMÚ
Centrum dopravního výzkumu reprezentoval na konferenci Ing. Jiří Jedlička s příspěvkem o studii proveditelnosti nízkoemisních zón v Olomouci
Docent Jančík (VŠB-TU Ostrava) referuje o informačním systému kvality ovzduší Air Silesia
Posledním referátem bylo vystoupení RNDr. Huzlíka, které se týkalo využití měřicího zařízení Airpointer při monitoringu ovzduší