Ochrana ovzduší ve státní správě IV, teorie a praxe

Datum: 19.11.2008 - 20.11.2008

Vchod do hotelu AVANTI
Registrace účastníků
Registrace účastníků
Zahájení konference náměstkem pro rozvoj Magistrátu města Brna Mgr. Martinem Anderem, Ph.D.
Odborný garant Ing. Jan Kužel, ředitel odboru ochrany ovzduší, MŽP
Pohled do sálu
Přednáška Bc. Dědiče o Národním programu snižování emisí a LCP
Ing. Štěrba z ČIŽP, OI Ostrava
Účastníci konference
Přednáška Mgr. Šestákové z MŽP
Přednášku II. etapa EDR pro ochranu ovzduší prezentuje Ing. Zimmermannová (MŽP)
Ekonomickou analýzu nástrojů EDR přednesla prof. Ing. Jílková, CSc. (VŠE)
Pohled do sálu
Prezentace Mgr. Gadase (MŽP)
Účastníci konference
Sekci Novely stávajícího zákona o ochraně ovzduší a prováděcích právních předpisů řídili Ing. Morávek (Ascend s.r.o.) a Ing. Bureš (TESO Praha a.s.)
Sekce Příklady z praxe
První přednášku této sekce měl RNDr. Macoun, Ph.D. (ČHMÚ)
Paralelně ve velkém sále probíhá přednáška Ing. Hlínové (MŽP)
Přednášející Ing. Pavel Machálek (ČHMÚ)
Metodický pokyn MŽP pro bioplynové stanice prezentuje Ing. Auterská, CSc.
Ve velkém sále přednáší RNDr. Keder, CSc. (ČHMÚ)
Ing. Vladislav Bízek, CSc.
Zahájení křtu publikace Kompendium ochrany kvality ovzduší editorem Ing. Jiřím Kurfürstem, CSc.
Přípitek na úspěšnou cestu publikace ke čtenářům
Účastníci slavnostího křtu publikace
Účastníci slavnostího křtu publikace
Rozhovory v kuloárech