Obec Ostrov - Vybudování posilovacího zdroje O-2 pro vodárenskou soustavu

Datum: 13.07.2018 - 13.04.2020