Nakládání se stavebními a demoličními odpady

Datum: 10.06.2008

Seminář začal první přednáškou Ing. Jaromíra Manharta z Ministerstva životního prostředí
Za předsednickým stolem sedí Ing. Jana Střihavková z Ministerstva životního prostředí
Konferenční sál hotelu Populus
Konferenční sál hotelu Populus
Prezentace Ing. Mileny Veverkové o omezení vzniku nebezpečných stavebních a demoličních odpadů
Nahrávání prezentace MUDr. Magdaleny Zimové, CSc.
Přestávka, zahrada hotelu Populus
Přednáška MUDr. Magdaleny Zimové, CSc. o zdravotních rizicích při nakládání se stavebními odpady
Konferenční sál hotelu Populus
O zkušenostech ČIŽP s dozorem nad nakládáním se stavebními odpady přednášel Ing. Petr Havelka
Dotazy účastníků